Gå direkt till innehåll
Med stöd från Klimatfond Strängnäs kan Strängnäs Golfklubb realisera sin plan på inköp av batteridrivna robotgräsklippare. Foto: Lina Östling
Med stöd från Klimatfond Strängnäs kan Strängnäs Golfklubb realisera sin plan på inköp av batteridrivna robotgräsklippare. Foto: Lina Östling

Pressmeddelande -

Strängnäs golfklubb går mot fossilfri maskinpark

Strängnäs golfklubb har en tydlig vision om en mer hållbar verksamhet. Med stöd från Klimatfond Strängnäs kan klubben nu realisera sin plan på inköp av batteridrivna robotgräsklippare och genom detta ta ett stort kliv mot en fossilfri maskinpark.

Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag har tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i hela Strängnäs kommun. Totalt satsas 60 miljoner kronor för det gemensamma arbetet och genom Klimatfond Strängnäs kan andra lokala företag, föreningar och kommunen ta del av satsningen. Läs mer på Klimatfondens webbplats.

Strängnäs Golfklubb, som grundades 1968, är en av Strängnäs största idrottsföreningar med 1 230 medlemmar. På golfbanan i utkanten av centrala Strängnäs finns en 27-håls golfbana, driving range, restaurang och butik. En central del i verksamheten är skötseln av golfbanorna, som idag står för en stor del av den negativa miljöpåverkan. Varje år används 17 000 liter fossilt bränsle för att klippa alla banor. För några år sedan köptes en eldriven gräsklippare in och tack vare bidrag från Klimatfond Strängnäs är det möjligt att gå vidare med miljösatsningen.

Hållbar drift
Nu planerar klubben för inköp av en större eller två mindre batteridrivna robotgräsklippare, som kommer kunna minska förbrukningen av fossilt bränsle.

– Vi kan fortsätta vår resa mot en alltmer hållbar drift, i samarbete med Klimatfonden, vilket känns fantastiskt. Det är vår övertygelse att detta projekt inte bara kommer att gynna vår golfbana, utan också bidra till den större miljömässiga omställningen som är så avgörande för vår gemensamma framtid, säger Per Magnusson, klubbchef på Strängnäs golfklubb.

Med robotgräsklippare blir gräset tätare och mår bättre. Något som främjar ett minskat behov av bekämpningsmedel.

– Vår inriktning är att vi ska kunna minska på användningen av bekämpningsmedel tack vare moderna robotgräsklippare som ger ett friskare gräs. Svenska golfförbundet driver frågan hårt och går löpande ut med nya förhållningssätt, vilka vi uppdaterar oss utifrån, säger Per Magnusson.

Utvärdering av gräsklippare
Klubben riktar särskild uppmärksamhet mot så kallad ruff och semiruff, områden med något högre gräs där bränsleförbrukningen idag är hög. Att implementera en modern självgående gräsklippare innebär minskade driftkostnader och betydligt lägre negativ miljöpåverkan. En enda gräsklippare kan täcka 5000 kvadratmeter och förväntas klippa det högre gräset på tre banor.

Just nu pågår arbetet med att utvärdera möjliga leverantörer av robotgräsklippare. Testerna sker ute på banorna för att ge bästa möjliga förutsättningar att välja den modell som passar bäst. Efter testerna kommer klubben att besluta om en större eller två minde maskiner ska köpas in.

– Vi har fått två maskiner presenterade för oss och vi väntar på ytterligare en. Det är viktigt för att oss att få testa eftersom det skiljer en del mellan de olika klipparna. Vi tittar på hur de klipper, hur laddningen sker och hur maskinerna hanterar avgränsningar, säger Per Magnusson.

Dagens teknik innebär GPS- eller satellitstyda robotgräsklippare som klipper banorna under tiden som spel pågår. Maskinerna känner av vilka områden de ska klippa och behovet av tillsyn från personal är minimal.

Halverad användning av fossila bränslen
Golfklubben är sedan flera år inne i ett omställningsarbete för en mer miljöanpassad och hållbar verksamhet. Något som klubben löpande kommunicerar ut till medlemmarna för att skapa engagemang och förståelse för satsningarna.

Bland annat har solceller installerats på taken till vagnsboden och verkstaden, all armatur har fått LED-lampor och flera laddplatser för elbilar finns nu att tillgå. Klubben har även haft besök av Naturvårdsverket och föreningen En vild idé som gett råd om hur klubben kan främja biologisk mångfald. Numera får sly som röjts i skogen ligga kvar för att välkomna insekter och planer finns på att släppa upp ängar mot vattendragen för att hjälpa pollinerande insekter.

– Vårt miljöarbete är en väldigt viktig del av vår verksamhet och styrelsen har beslutat att vi ska ha halverat vår användning av fossila drivmedel om fem år. Det kräver krafttag och vi är därför oerhört glada över att ha fått bidrag från Klimatfond Strängnäs som gör att vi kan ta ett stort steg framåt i rätt riktning, säger Bengt Johansson, ordförande i styrelsen för Strängnäs golfklubb.

OM PROJEKTET
Strängnäs golfklubb går mot fossilfri maskinpark och investerar i batteridrivna robotgräsklippare.

Projekttid
Pågående med förväntat avslut i maj 2024

Ekonomi
Satsningen genomförs i egen regi med stöd från Klimatfond Strängnäs

Uppfyller följande kriterier
Fokusområdet hållbara transporter och resor

För mer information kontakta:
Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef Solör Bioenergi, 070-605 40 95
Charlotte H. Kindmark, styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag, 070-796 98 98
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige