Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Förtydligande angående Samstyrets skäl till avveckling av SBKF

Den enkätundersökningen och dess resultat som 25 tjänstemän och politiker fick besvara om kommunalförbundet SBKF är inte en del av den motivering som Samstyret uppger när de lämnar förslag om avveckling av det kommunala förbundet. Därför tar man nu bort enkäten med tillhörande kommentarer i handlingarna till Ks.

Sölvesborgs kommun meddelade i ett pressmeddelande i förra veckan att Samstyret genom ett förslag till Kf vill avveckla det kommunala förbundet SBKF. Detta efter en utredning som gjorts av kommunens kvalificerade utredare som visar på att de förutsättningar som fanns när förbundet bildades på flera olika sätt har ändrats under årens gång.

Skäl som tas upp av Samstyret är att förbundets verksamheter hamnar utanför det vanliga kommunala demokratiarbetet i Sölvesborgs kommun, längre bort från de förtroendevalda och blir därmed mer tungrott.

Ytterligare skäl är att den utveckling inom bland annat IT som nu behövs kräver snabbare och bättre samordning inom den egna kommunen, samt kommunernas olika budgetprocesser som försvårar strategiskt och långsiktigt arbete.

I samma pressmeddelande skriver kommunen att en enkätundersökning som skickats ut till 25 personer, både ledande förtroendevalda och tjänstemän, visar att övervägande av de svarande är positiva till en avveckling av SBKF. Vissa respondenter har även lämnat fritextkommentarer, där kommentarslämnarna varit både positiva och negativa.

Enkätundersökningen med tillhörande kommentarer bifogades tillsammans med handlingarna till kommunstyrelsens arbetsutskott den 14/1, detta då kommunledningen önskar en transparant hållning i beslutsunderlaget där både analyser och arbete som lett fram till detta framgår.

På uppkommen anledning har nu kommunledningen plockat bort enkäten ur handlingarna till Ks.

– Jag har respekt för att kommentarer tagna ur sitt sammanhang kan väcka reaktioner hos vissa berörda, jag ser därför ingen anledning att ha dem kvar i handlingarna eftersom de inte heller är avgörande för beslutsprocessen säger Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande.

Hon fortsätter:
- Samtidigt är det viktigt för mig att betona att det inte är medarbetarnas yrkesprestationer som ligger till grund för Samstyrets beslut, tvärtom är det min uppfattning att det är de organisatoriska aspekterna kopplade till ägarkommunerna som bör problematiseras.

– Jag har i min roll som kommunalråd i Sölvesborgs kommun inte gjort analysen att det missnöje som funnits hos tjänstemän och politiker generellt haft att göra med förbundets prestationer i sig, utan att det primärt rört problem som samarbetsformen i sig gett avslutar Louise.

Enkäten med tillhörande kommentarer har plockats bort ur handlingarna till Ks som äger rum 21 januari. Efter beslut i Ks tas ärendet upp i kommunfullmäktige 3 februari.

Därefter har Bromölla kommun ett formellt beslut att förhålla sig till.

Samstyret i Sölvesborg vill att de båda kommunerna tillsammans ska utreda en så smidig och snabb avveckling som möjligt.

Kontakt

Lars Ericsson, Kommunchef Sölvesborgs kommun
0456-81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Ämnen

Regions


Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed HanöbuktenHär hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.

Presskontakt

Lisa Svanberg

Lisa Svanberg

Presskontakt Kommunikationschef 0456-81 61 61
Nicolina Sällberg

Nicolina Sällberg

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 09
Charlotte Pettersson

Charlotte Pettersson

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 60