Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samstyrets förslag om avveckling av kommunalförbund SBKF

I samband med budget 2019 la Samstyret 47 utredningsuppdrag till Sölvesborgs kommun, ett av dem handlade om att se över formerna för kommunalförbunden. Med detta som bakgrund lägger nu Samstyret ett förslag till Sölvesborgs kommunstyrelse och kommunfullmäktige om att tillsammans med Bromölla kommun avveckla SBKF och återföra ansvaret för dessa verksamheter till kommunerna.

Ett av Samstyrets 47 utredningsuppdrag i samband med budget 2019 handlade om att utreda kommunalförbunden:

Punkt 18. Att genom ett uppdrag till Kommunledningsförvaltningen från kommunen initiera en översyn kring hur formerna för kommunalförbunden ska utformas i framtiden för bättre verksamhet och lägre kostnader.

Samstyrets förslag

Efter en utredning gjord av Sölvesborgs kommuns kvalificerade utredare lägger nu Samstyret ett förslag till Sölvesborgs kommunstyrelse och kommunfullmäktige om att tillsammans med Bromölla kommun avveckla SBKF och återföra ansvaret för dessa verksamheter till kommunerna.

Skälen till förslaget är utifrån Samstyret följande:

De skäl som Samstyret anger ligger bakom förslaget är att de förutsättningar som fanns när förbundet bildades har ändrats under årens gång på flera sätt.

15 % av Sölvesborgs kommuns verksamhet ligger i förbundet vilket gör att de hamnar utanför det vanliga kommunala demokratiarbetet, längre bort från våra förtroendevalda.

-Praxis har varit att fullmäktiges ledamöter inte ens kan motionera om områdena som ligger i förbundet i Kf säger Louise Erixon, kommunalråd i Sölvesborgs kommun. Eftersom Sölvesborg efter maktskiftet befinner sig i ett förändringsarbete blir det tungrott när alla beslut ska förankras i en annan kommun. Med detta förslag kommer alla kommunens verksamheter finns med i den vanliga politiska debatten och beslutsfattandet avslutar Louise.

Gymnasieeleverna har fått fri rörlighet och kan söka sin utbildning på andra orter och i andra skolor. IT-verksamheten är numera integrerad i alla verksamheter och behöver vara nära dessa.

Utvecklingen har nått en punkt där en fortsatt utveckling av förbundet kräver att de båda medlemskommunerna än mer samordnar sig vad gäller t.ex. IT-strategi, kollektivavtal och arbetstidsmodeller som styr lönehanteringen. Detta är inte möjligt med nuvarande former.

Ytterligare ett skäl som Samstyret uppger är att kommunernas olika budgetprocesser försvårar det strategiska och långsiktiga arbetet kring förbundet.

Louise Erixon:

-En avveckling av förbundet och ett tillbakatagande av kommunens verksamheter öppnar upp för snabbare och bättre samarbeten inom den egna organisationen, vilket är viktigt inte minst mellan högstadiet och gymnasiet där skolresultaten måste förbättras.

Som ett led i utredningen har tjänstemän och politiker med kopplingar till SBKF fått svara på en enkätundersökning. I den svarar över 72 % att de skulle vara beredda på att överväga ett beslut om att Sölvesborg återtar ansvaret för sina verksamheter och att SBKF därmed avvecklas.

Vad innebär det om förslaget röstas igenom?

Om kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun röstar igenom förslaget inleder SBKFs förbundschef Carl-Johan Tykeson en avvecklingsprocess som kommer ta olika lång tid beroende på vad Sölvesborg och Bromölla kommun kommer överens om.

Förbundsordningen säger att avvecklingen får ta max tre år (feb 2023) men kommer de båda kommunerna överens om något annat kan det gå snabbare, vilket Samstyret uppger att de hoppas på.

Om SBKF avvecklas är grundprincipen att den anställde följer med huvudmannen. Kommunerna kommer att prioritera utredningen om hur verksamheten ska bedrivas framöver för att minska tiden i ovetskap hos personalen.

-Vi företräder i första hand Sölvesborgs kommuninvånares bästa och de många orsakerna som motiverar ett upphörande av kommunalförbundet har gjort att vi i Samstyret gjort analysen att detta är det bästa. Naturligtvis ser vi fram emot ett fortsatt bra samarbete med Bromölla kommun inom olika verksamhetsområden även framledes. Men ett sådant förutsätter inte ett kommunalförbund avslutar Louise.

Kontakt:

Louise Erixon, Kommunalråd Sölvesborgs kommun
​0768-52 50 64
louise.erixon@solvesborg.se

Lars Ericsson, Kommunchef Sölvesborgs kommun
0456-81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Ämnen

Regioner


Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed HanöbuktenHär hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.

Presskontakt

Lisa Svanberg

Lisa Svanberg

Presskontakt Kommunikationschef 0456-81 61 61
Nicolina Sällberg

Nicolina Sällberg

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 09
Charlotte Pettersson

Charlotte Pettersson

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 60

Välkommen till Sölvesborgs kommun!

- kommunen med närhet, värme och engagemang.

Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg
Sweden