Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolinspektionens regelbundna inspektioner är ett led i verksamhetens förbättringsarbete

Under höstterminen har Skolinspektionen gjort en utredning av Bokelundsskolan. Rapporterna, som gäller Bokelundsskolans årskurs 6 samt högstadiet årskurs 7-9, visar på brister inom utbildningen som kan leda till vite om inte åtgärder vidtas.

Skolinspektionen utför vartannat år regelbunden tillsyn i någon form på kommuners skolor, för Bokelundsskolans del blev inspektionen i form av besök under höstterminen. Inför besöket begärde man in ett stort underlag av dokument rörande personal och organisation, ledningen fick svara på ett stort antal frågor kring hur skolans organisation, rutiner, värdegrundsarbete och studiemiljö fungerar etc. Man skickade ut en enkät till vårdnadshavarna för att få in deras syn på skolans verksamhet, även politikerna tillfrågades av Skolinspektionen. 

Vid tillsynen ställde inspektörerna frågor till elever, personal, elevhälsa och rektorer.

Nu har Skolinspektionens rapport kommit som visar på ett antal brister som behöver åtgärdas för att inte vite ska utgå.

Några av områdena som Skolinspektionen kritiserar handlar om extra anpassningar i klassrummet, särskilt stöd och förebyggande och hälsofrämjande arbete i elevhälsan. De finner även brister i vägledande studie- och yrkesorienterad verksamhet i alla årskurser, aktivt användande av skolbiblioteket, styrning och utveckling av verksamheten genom ett systematiskt kvalitetsarbete i hela verksamheten samt åtgärder mot kränkande behandling.

Martin Åsman som tillträdde som förvaltningschef för Barn- och utbildning i somras har under hösten arbetat med att sätta sig in i verksamheten och har själv sett vissa av de brister som påpekas.

-Vissa av de brister som skolinspektionen pekar på har varit kända en tid och här är åtgärder redan vidtagna, men har ännu inte fått fullt genomslag säger Martin Åsman.

Ledningen för Bokelunsskolan uppger att de nu kommer fortsätta med det arbete som påbörjats, skapa de rutiner som behövs, göra ett väl utarbetat årshjul för verksamheten, se till att ha fysiska hjälpmedel i samtliga klassrum och legitimerade lärare för alla elever.

-Vi vill fortsätta ha höga förväntningar på våra ungdomar, skapa en god lärmiljö i hela skolan, se hemmet och andra myndigheter som viktiga arbetspartners och sätta gränser som motsvarar vår likabehandlingsplan fortsätter Martin.

Senast den 8 maj nästa år ska Sölvesborgs kommun ha vidtaget åtgärder för att avhjälpa bristerna. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.

Sölvesborgs kommun väntar på ytterligare rapporter från Skolinspektionen gällande övriga skolor i kommunen samt förvaltningen. När dessa rapporter kommer kan en analys utföras för att se vilka eventuella förändringar som behöver göras på förvaltningsnivå för att få effekt ut i hela kommunens skolverksamhet.

-Bokelundsskolans brister är inte bara Bokelundsskolans utan det handlar också om en samverkan mellan skola och förvaltning, avslutar Martin Åsman.

Kith Mårtensson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden känner till rapporterna om Bokelundsskolan och även de rapporter som väntas komma.

-Vi tar skolinspektionens rapporter på största allvar och förstår att detta skapar en oro hos föräldrarna till de elever vi har på skolan säger Kith Mårtensson, ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden. Vi har stort förtroendet för den nuvarande förvaltningsledningen och litar på att åtgärder som påbörjats är de bästa utifrån nuvarande situation. När vi får övriga rapporter kan vi göra en djupare analys avslutar hon. 

Kontakt
Martin Åsman
Förvaltningschef, Barn- och utbildning
0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Kith Mårtensson
Ordförande, Barn- och utbildningsnämnden
0456-816196
kith.martensson@solvesborg.se

Ämnen

Regioner


Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed HanöbuktenHär hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.

Presskontakt

Lisa Svanberg

Lisa Svanberg

Presskontakt Kommunikationschef 0456-81 61 61
Nicolina Sällberg

Nicolina Sällberg

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 09
Charlotte Pettersson

Charlotte Pettersson

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 60

Välkommen till Sölvesborgs kommun!

- kommunen med närhet, värme och engagemang.

Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg
Sweden