Gå direkt till innehåll
Digikvällar ska inspirera och ge kunskap och verktyg för mötet med unga. Foto: Unsplash
Digikvällar ska inspirera och ge kunskap och verktyg för mötet med unga. Foto: Unsplash

Pressmeddelande -

Sölvesborgs kommun satsar på digikvällar - ett vuxet perspektiv för trygga barn

Nu lanseras Sölvesborgs kommuns pilotprojekt med digitala kvällar som har fokus på att ge vuxna kunskap och stöd i områden som berör ungdomar. Kvällarna riktar sig mot vårdnadshavare och andra vuxna som möter unga. Det blir både föreläsningar och en lokal panel som chattar med deltagarna.

Ett led i det trygghetsskapande arbetet i kommunen

- Kvällarna är ett viktigt steg i kommunens organisationsövergripande arbete med att aktivt arbeta med frågor som trygghet, säkerhet och förebyggande arbete, både strategiskt och operativt, säger Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT-samordnare i Sölvesborgs kommun.

De digitala kvällarna riktar sig mot likväl vårdnadshavare som andra vuxna som har unga i sin närhet, som föreningslivet och skolpersonal.

- Unga behöver starka relationer med vuxna i alla arenor de vistas i; hemmet, skolan och på fritiden. Det är en av anledningarna till att kvällarna är till för alla vuxna som möter unga. På så sätt kan vi arbeta mer förebyggande för att minimera riskerna och öka hälsan i dessa områden, säger Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT- samordnare.

  Kvällarna ska ge vuxna verktyg och kunskap i det förebyggande arbetet

  Under Digikvällarna får deltagarna ta del av externa föreläsare som är experter och specialister på sina områden. De kvalitetssäkra och faktabaserade föreläsningarna innehåller information, metoder och verktyg som är tillämpbara i vardagen. Kvällarna avslutas med en lokal panel där representanter från kommunens olika förvaltningar finns samt även Polisen och Region Blekinge.

  - Vi hoppas att de vuxna som deltar upplever en ökad kunskap i de olika ämnena och att de får med sig redskap i hur man som vuxen kan skydda och förhindra ungdomen från riskbeteenden kopplat till de olika områden. Vi genomför satsningen utifrån synsättet ramar och kramar. Barn och unga behöver både ramar och kärlek för att må bra. Föräldraskapet har sina utmaningar, det är inte alltid enkelt. Men vi hoppas med nya användbara verktyg i frågorna att det kan leda till dialog mellan vuxna och unga, men även mellan olika vuxna, säger Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT samordnare.

   Fyra noga utvalda ämnen

   De fyra olika ämnen som valts ut baseras på underlag från Lupp-enkäten som alla ungdomar mellan 13- 19 år i kommunen genomförde hösten 2020, men även underlag från den kommunala lägesbilden i samverkan med Polis och kommunens länsgemensamma arbete i Blekingesamverkan mot droger.

   - Ämnena är noga utvalda i den riktning vi har våra prioriteringar för att långsiktigt stärka det förebyggande arbetet framöver. Insatsen grundar sig på den faktiska lägesbilden i Sölvesborg, där fakta hämtats både från vår organisation och samverkande aktörer, som exempelvis Polisen, säger Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT samordnare.

    De digitala kvällarna sker på torsdagar, en gång i månaden, från september till december under 2021 och är gratis att delta i. Första kvällens tema är att ungdomar, alkohol och droger inte hör ihop.

    • 30 september – ungdomar, alkohol och droger
    • 28 oktober – trygga och sunda relationer online
    • 25 november – Unga, attityder och machokultur
    • 16 december - Psykisk hälsa, fysisk aktivitet och välmående

    Tillgängligt format ska locka fler

    Pandemin har för många möjliggjort nya sätt att nå varandra som man inte hade tidigare.

    - Vi behöver tänka nytt inom det förebyggande arbetet på grund av pandemin, och en av de få positiva saker den har medfört är vanan att mötas på digitala plattformar. Digikvällarna kommer att spelas in och går att se i efterhand. På så sätt främjar vi en mer jämlik folkhälsa. Fler kan ta del av informationen på sina villkor, oberoende av var man bor, eller om man exempelvis arbetar kvällstid eller inte kan lösa barnvakt, säger Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT samordnare.

     Om projektet

     Sölvesborgs kommun genomför projektet genom medfinansiering av Folkhälsomyndigheten. Studenter på Högskolan Kristianstad kommer under handledning av kommunens folkhälsostrateg och ANDT-samordnare ansvara för utvärderingen.

     För mer information

     Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT-samordnare i Sölvesborgs kommun, telefon: 0456- 81 61 76

     Ämnen

     Regioner


     Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed HanöbuktenHär hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.

     Presskontakt

     Lisa Svanberg

     Lisa Svanberg

     Presskontakt Kommunikationschef 0456-81 61 61
     Nicolina Sällberg

     Nicolina Sällberg

     Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 09
     Charlotte Pettersson

     Charlotte Pettersson

     Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 60

     Välkommen till Sölvesborgs kommun!

     - kommunen med närhet, värme och engagemang.

     Sölvesborgs kommun
     Repslagaregatan 1
     294 80 Sölvesborg
     Sweden