Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sölvesborgs kommun uppmanar regeringen att vidta åtgärder för bevarandet av ålfisket vid Blekingekusten

Ålfisket vid Blekingekusten är på väg att dö ut. Sölvesborgs kommun vill därför att regeringen vidtar åtgärder för att även fortsättningsvis möjliggöra ett aktivt ålfiske och ett tryggt bevarande av ett levande kulturarv.

I en skrivelse till Landsbygdsminister Jennie Nilsson beskriver Sölvesborgs kommuns ledning och representanter från politiska partier situationen för ålfisket vid Blekingekusten samt vilka åtgärder som bedöms som nödvändiga framöver.

Ålfiske är sedan 2007 förbjudet i Sverige, då dispenser utfärdades till ett fåtal yrkesfiskare. Idag förnyas inte dispenser när en yrkesfiskare slutar vilket gör att ålfisket vid Blekingekusten nu är på väg att dö ut.

I Sölvesborg är ålfiske ett kulturarv att värna om och bevara. Här finns idag ett tiotal aktiva fiskare kvar med enorm erfarenhet och kompetens som är ovärderlig för ålfisket som tradition. Yrkesfiskare i kommunen bedömer att det tar ca 10 år att lära sig ålfisket då det är oerhört komplicerat och koncentreras till traditionen kring fiske och försäljning.

Enligt forskare vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har den lilla rest av ålfiske som nu finns kvar en försumbar påverkan på ålbeståndet, endast 2 procent av den blankål som vandrar ut ur Östersjön fiskas. Värden som går förlorande om ålfisket upphör helt är däremot stora. Om fisket av ål upphör helt innebär det också att ålfisket och dess traditioner upphör som ett levande kulturarv.

I skrivelsen uppger kommunen att deras uppfattning är att regeringen måste vidta åtgärder för ett fortsatt bevarande av ålfisket som kulturarv.

-Vår uppfattning är att regeringen måste vidta åtgärder som även i framtiden medger ett aktivt ålfiske och därmed trygga bevarandet av ett levande kulturarv säger Louise Erixon, Kommunstyrelsens ordförande.

Rent konkret kan detta innebära en generationsväxlingsplan som är en metod som ålfiskare själva förordar. Samtidigt vill kommunen kunna underlätta för de ålfiskare som idag är satta under stor ovisshet och press.

Skrivelsen är adresserad till Landsbygdsminister Jennie Nilsson med kopia till Kulturminister Amanda Lind och Generaldirektör Jakob Granit för Havs- och vattenmyndigheten.

Skrivelsen undertecknas av Sölvesborgs kommuns kommunchef, näringslivschef, kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt gruppledarna för SD, M, L, C, S, SoL och KD.

Kontakt:
Louise, Erixon, Kommunstyrelsens ordförande
louise.erixon@solvesborg.se
0456-81 61 24

Ämnen

Regioner


Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed HanöbuktenHär hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.

Presskontakt

Lisa Svanberg

Lisa Svanberg

Presskontakt Kommunikationschef 0456-81 61 61
Nicolina Sällberg

Nicolina Sällberg

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 09
Charlotte Pettersson

Charlotte Pettersson

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 60