Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Sölvesborgs kommuns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19

Från 11 till 30 november 2020 november gäller skärpta regionala råd i Blekinge för att minska risken för smittspridning av covid-19 i länet. Sölvesborgs kommun följer dessa råd och kommer därmed vidta en rad olika åtgärder.

– Läget är allvarligt och läget är akut! Sölvesborgs kommun ställer sig bakom Region Blekinges beslut. Besluten vi nu fattar syftar till att öka efterlevnaden av de regionala råden, säger kommunchef Lars Ericsson.

– Åtgärderna måste ses i skenet av att vi befinner oss i en pandemi-situation som nu kraftigt försämrats med ökade smittotal. Vi måste ta det säkra före det osäkra i Sölvesborg och skapa utrymme för en tydligare bild att växa fram om var och hur våra invånare faktiskt smittas. I dagsläget har vi i princip bara de ganska intetsägande siffrorna från regionen att förhålla oss till, säger Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande.

I Sölvesborgs kommun innebär dessa nya skärpta råd att man vidtar lokala åtgärder för att minska risken för smittspridning.

 Åtgärderna gäller från och med måndagen den 16 november (i vissa fall kan åtgärderna börja gälla tidigare):

 • Kommunens del i simhallen på Victoriabadet stängs med undantag för skolverksamhet, professionell idrott och organiserad träning för barn/unga födda 2005 eller senare.
 • Ishallen stängs med undantag för skolverksamhet, professionell idrott och organiserad träning för barn/unga födda 2005 eller senare.
 • Idrottshallar och idrottsanläggningar stängs med undantag för skolverksamhet, professionell idrott och organiserad träning för barn/unga födda 2005 eller senare.
 • Ingen uthyrning av kommunala lokaler för privata fester, tillställningar och liknande.
 • Fritidsgårdarnas lokaler stängs och verksamheten bedrivs utåtriktad och uppsökande.
 • Konsthall och museum stängs.
 • Musikskolan bedriver endast individuell undervisning och inte ensemblespel.
 • Biblioteket stängs men erbjuder hemkörning och avhämtning av förbeställda böcker. 
 • Kommunens öppna mötesplatser för seniorer stängs för arrangemang.
 • Avrådan från besök på särskilda boenden fortsätter. Krisledningsnämnden rekommenderar Omsorgsnämnden att ta beslut om besöksstopp till dess att en möjlighet finns att införa besöksförbud.
 • Begränsade besökstider på stadshuset till kl. 10-12 vardagar. Övrig tid sker kontakt via mail och telefon.
 • Fackliga organisationer och politiska partier uppmanas att inte anordna möten i stadshuset.
 • Förtroendevalda minimerar antalet externa möten.

Utöver detta skärps de interna åtgärderna i syfte att minska smittspridningen.

Åtgärderna gäller till och med 7 december 2020 eller så länge de skärpta regionala råden alternativt lokala allmänna råd gäller.

Övriga beslut

Krisledningsnämnden har även fattat beslut om att ge kommunchefen i uppdrag att skicka en skrivelse till Regeringen där kommunen vill se ett återinförande av besöksförbud på särskilda boenden, där ett alternativ kan vara en rättslig möjlighet för respektive region att själva besluta om detta. Sedan i slutet av oktober avråder Sölvesborgs kommun från besök på boendena med hänvisning till att skydda de mest sårbara i samhället. Idag finns ingen laglig rätt för varken regionen eller kommuner att neka tillträde till att besöka anhörig på ett särskilt boende. Detta vill krisledningsnämnden nu se en ändring på.

Även en möjlighet för barn och ungdomar under 16 år att provtas för covid-19 vill Krisledningsnämnden se. Blekinge är ett av få län där regionen ännu inte erbjuder provtagning för barn. Krisledningsnämnden uppger i sitt beslut att det kan leda till personalbrist inom förskola och skola då vårdnadshavare är hemma med barn med symptom. Kommunchefen får i uppdrag att framföra ett sådant önskemål till Region Blekinge.

Utöver detta har Krisledningsnämnden fattat beslut om att ge Kommunchefen och Näringslivschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som kan motverka pågående pandemis negativa effekter på arbetsmarknad och näringsliv. De vill även att kommunen utreder möjligheten att tillhandahålla en e-tjänst som kommunens handlare kan nyttja för e-handel.

Kontakt:

Lars Ericsson, Kommunchef
0456-81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Louise Erixon, Kommunstyrelsens ordförande
louise.erixon@solvesborg.se
0768-60 00 79 (Filip Persson, politisk sekreterare)

Ämnen

Regioner


Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed HanöbuktenHär hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.

Kontakter

Lisa Svanberg

Lisa Svanberg

Presskontakt Kommunikationschef 0456-81 61 61
Nicolina Sällberg

Nicolina Sällberg

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 09
Charlotte Pettersson

Charlotte Pettersson

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 60

Välkommen till Sölvesborgs kommun!

- kommunen med närhet, värme och engagemang.

Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg
Sweden