Pressmeddelande -

Soma Design bidrar till förändring av svenskt skogsbruk


Nu erbjuder de certifikat för hyggesfri trävara för samtliga svensktillverkade produkter i sortimentet.

Soma Design utvecklar möbler för offentliga utemiljöer och har en tydlig vision om att bidra till mervärden för människor och natur, genom nytänkande möbler som fyller tomrum i marknaden. Våren 2022 lanserades Soma Forest i samarbete med Plockhugget. En unik möbelserie som stödjer hyggesfritt naturnära skogsbruk. Nu tar man nästa steg i samarbetet mot att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning och från och med idag erbjuder Soma Design hyggesfria naturnära skogsbrukscertifikat för samtliga svensktillverkade möbelserier i sortimentet.

- Det känns väldigt bra att vi nu ett år efter lanseringen av Soma Forest även kan erbjuda certifikat för alla våra egentillverkade möbler. Plockhugget gör ett viktigt arbete för skogen och den biologiska mångfalden och om vi på något vis kan vara med och bidra så känns det självklart att göra det, säger Camillla Wangen, VD på Soma

PLOCKHUGGET
Plockhugget är ett företag som verkar för att öka andelen skogsmark som brukas naturnära. Deras satsning med Naturnära skogsbrukscertifikat stöttar skogsägare som redan tillämpar, eller vill övergå till denna skogsbruksform. Virkesköpande företag kan genom att köpa certifikaten gynna långsiktig stabilitet för de skogliga ekosystemen som de är kopplade till, samtidigt som biologisk mångfald bevaras och koldioxid lagras.

- Idag tillämpar man kalavverkning på 97% av den brukade skogen i Sverige. Kalavverkning är en skogsbruksmetod som släpper ut väldigt mycket koldioxid från skogsmarken och är anledningen till att 1/5 av alla skogslevande arter är hotade. Än så länge är endast 3% av skogsbruket i Sverige hyggesfritt men intresset ökar. Ett 20-tal kommuner har numera hyggesfria skogsbrukspolicies. Det är väldigt värdefullt när träanvändande företag efterfrågar virke från hållbart skogsbruk. Vi är väldigt glada för att SOMA är ett av de första företagen som valt att bidra till att en större andel av svensk skogsmark brukas naturnära. Det gör stor skillnad för klimat, biologisk mångfald och ger vackra skogar att vandra i, säger Annevi Sjöberg på Plockhugget

HYGGESFRITT SKOGSBRUK
Kalhyggesfritt naturnära skogsbruk innebär i korthet att man skapar produktionsskogar som är så lika naturen som möjligt, där skötseln av skogen anpassas till lokala förhållanden. Fokus ligger på att plockhugga eller skapa mindre luckor där man tar ut färre men äldre träd. Detta bidrar till variationsrika skogar som blir mer motståndskraftiga mot storm, brand, insektsangrepp, torka och sjukdomar. Dessutom är värdet på det enskilda virket högre än virket från kalhyggesbruk.

  SÅ HÄR FUNKAR DET
  När man som kund köper en produkt med certifikat för hyggesfri träråvara från Soma Design utfärdar Plockhugget ett certifikat som motsvarar den volym virke produkten innehåller. Samtidigt garanteras att samma volym virke har levererats till virkesmarknaden från en skog som brukas hyggesfritt enligt Plockhuggets skogsbruksstandard. Det fungerar ungefär som vid val av grön el.

  Som kund bidrar man till att ett skogligt ekosystem med en rik mångfald får finnas kvar eller skapas samtidigt som virke tas ut. Andelen hyggesfritt virke på virkesmarknaden ökar och mer kol lagras i svensk skog nu när det behövs som mest. Certifikatprogrammet stödjer också skogsägare som ställer om plantagelika skogar till mer naturnära skogar. Med naturnära skogsbruk kommer framtida generationer få tillgång till god virkeskvalitet eftersom barrträd som växer upp i skydd av omgivande skog får täta årsringar och få kvistar.

  En extern granskare kontrollerar att Plockhugget och skogsägarna håller vad de lovar och köpare kan begära ut de revisioner som görs. Certifikatet innehåller även koordinater till den skog som tack vare skogsägaren och köparnas stöd, fortfarande är en skog och inte ett kalhygge.

  Ämnen

  • Arkitektur

  Regioner

  • Jönköping

  SOMA med produktion i Småland utvecklar och marknadsför möbler för offentlig utemiljö. Visionen är att skapa park- och stadsmöbler med mervärden. Att genom estetik och inkluderande hållbara lösningar bidra till vackra, gröna och välkomnande utemiljöer såväl som en varierande stadsbild.

  Kontakter

  Camilla Wangen

  Presskontakt VD Sverige

  Relaterat innehåll