Pressmeddelande -

Prinsessan Christina utnämns till hedersdoktor

I dag utnämns Prinsessan Christina, Fru Magnuson, till Sophiahemmet Högskolas första hedersdoktor. Detta för ett mångårigt och förtjänstfullt engagemang som sträcker sig långt ut över det vanliga. 

– Prinsessan Christina har verkat för högskolans utveckling i över fyrtio år. För oss är det ett oerhört viktigt symbolvärde att hon är den som blir vår första och hittills enda hedersdoktor, säger Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami.

I dag överlämnar hon och Sophiahemmets ordförande Lars Kihlström Burenstam Linder doktorshatt, diplom och doktorsring till Prinsessan Christina vid den sedvanliga examenshögtiden i Blå hallen. Ett hedersdoktorat ges vanligtvis som ett uttryck för uppskattning och betydande insatser för en högskolas eller ett universitets verksamhet, och det är lärosätena själva som avgör om och i sådana fall vem som ska få utnämnandet.

– Sophiahemmet Högskola har nyligen fått examensrätt för forskarutbildning och eftersom Prinsessan Christina varit ett stort stöd för vår akademiska miljö känns utnämningen mycket bra, säger högskolans dekan för forskning, Ingela Rådestad.

Djupt engagerad
Prinsessan Christina var Sophiahemmets hedersordförande i hela 44 år och har genom åren visat ett outtröttligt engagemang för högskolans verksamhet. Hon har alltid medverkat vid stora högtider som till exempel sjuksköterskornas examenshögtider. Men Prinsessan har även visat sig stå stadigt i svårare tider. Bland annat var hon djupt engagerad under 80-talet då Sophiahemmet Högskola var nedläggningshotad, men också när hela koncernen samordnades för knappt tio år sedan.

­– Hon har i allra högsta grad verkat operativt och i själen varit en som påverkat både internt och externt till högskolans fördel. Vi är oerhört tacksamma för detta arbete och det gläder mig att kunna utnämna Prinsessan Christina, Fru Magnuson till filosofie hedersdoktor idag. En titel hon är mer än väl förtjänt av, säger Johanna Adami.

Under vinterhalvåret examineras 74 grundutbildade sjuksköterskor, 24 barnmorskor och 20 specialistsjuksköterskor – inriktning ambulanssjukvård. Dessutom får 34 utländska läkare diplom för genomförd Introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

För mer information eller ackreditering till Sophiahemmet Högskolas examenshögtid i Blå hallen kontakta kommunikationsansvarig:
Pia Hellsing, 0708-304308, pia.hellsing@sophiahemmet.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

På Sophiahemmet Högskola bedrivs högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med sjukhuset. Sophiahemmet Högskola har sitt ursprung i den sjuksköterskeskola som Drottning Sophia startade 1884. Sedan 1993 bedrivs här sjuksköterskeprogrammet på grundnivå som treårig högskoleutbildning. Förutom detta erbjuds utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom akut-, ambulans-, demens-, hjärt-, palliativ- och gastroenterologisk vård liksom ett barnmorskeprogram. Våren 2019 startar högskolan en forskarutbildning vilket ger oss möjlighet att examinera på forskarnivå. Det finns alltså flera utbildningsmöjligheter på högskolan som många återvänder till för att vidareutbilda sig inom sitt område. En plats att växa och utvecklas på.

Läs mer på: http://www.sophiahemmethogskola.se

Kontakter

Marina Dyfverman

Presskontakt Kommunikationschef +46 8 406 20 17

Pia Hultkrantz

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-406 20 16

Relaterat innehåll