Pressmeddelande -

Sophiahemmet Högskola erhåller anslag för projektet ”Skräddarsydd utbildning för personer med utländsk yrkesexamen inom hälso- och sjukvård”

Nu står det klart att Sophiahemmet Högskola erhåller ett ramanslag om totalt 3 200 000 kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet ”Skräddarsydd utbildning för personer med utländsk yrkesexamen inom hälso- och sjukvård” inom Wallenbergstiftelsernas program; Utbildning för ökad integration.

Anslaget kommer att finansiera en vid Sophiahemmet Högskola rullande tremånadersutbildning för nyanlända läkare, tandläkare och apotekare i en första omgång. Den kommer även att erbjudas sjuksköterskor och barnmorskor framöver. Utbildningen kommer att fungera som ett komplement till regeringens så kallade snabbspår med målet att utbilda och förbereda personer med utländsk yrkesexamen inom hälso- och sjukvård för att de fortare ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

– Att vårt initiativ till denna viktiga utbildning uppmärksammas genom ekonomiskt stöd från Wallenbergsstiftelserna är oerhört glädjande. Vi ser att vi har stora möjligheter som välrenommerad högskola att kunna erbjuda en unik, högkvalitativ utbildning för att underlätta för nyanländ hälso- och vårdpersonal att få sin legitimation i Sverige, säger Johanna Adami, rektor.

Karin Linnell och Karin Casten Carlberg, lärare vid SHH och ansvariga för utbildningen berättar om innehåll och upplägg.

– Kärnan i utbildningen kommer att ligga i patientbemötande, kultur, interprofessionellt samarbete, teamarbete, kommunikation, professionsspråk och etik. Fokus kommer också att läggas på hälso- och sjukvårdens styrning, regelverk och organisation och hur man som personal förhåller sig till regler och evidensbaserad fakta, säger Karin Casten Carlberg.

– De etiska frågeställningarna om existentiella frågor, bemötande och kulturella skillnader kommer att behandlas både teoretiskt och med praktiska övningar, säger Karin Linnell.

I projektet med den nystartade utbildningen samarbetar Sophiahemmet Högskola med Novare Potential, ett rekryteringsbolag för nyanlända. Genom sitt arbete stötte Novare Potential på ett stort antal nyanlända läkare och i dialogen med dem upplevdes ett behov av en ny form av utbildningsinsats. Därigenom rekryterades även den syrianske läkaren Ismaiel Alkadro till projektet.

– Jag är läkare med inriktning mot kärlkirurgi och har varit i Sverige två och ett halvt år nu så jag har hunnit lära mig svenska under tiden. Min handläggare på Arbetsförmedlingen frågade mig vad som krävs för att arbeta som läkare i Sverige. Själv hade han inte en aning. Att nu få chansen att bidra till att fler nyanlända kan börja arbeta i den svenska hälso- och sjukvården känns väldigt bra, säger Ismaiel Alkadro.

Programmet Utbildning för ökad integration inom Wallenbergstiftelserna är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • barnmorska
 • läkare
 • sjuksköterska
 • novare potential
 • utländsk yrkesexamen
 • utbildning för ökad integration
 • wallenbergstiftelserna
 • nyanlända
 • snabbspår
 • sophiahemmet sjukhus
 • sophiahemmet
 • sophiahemmet högskola

Sophiahemmet Högskola erbjuder högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med sjukhuset sedan 1884 med ett sjuksköterskeprogram på grundnivå samt utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom akut-, ambulans-, demens-, hjärt- och palliativ vård liksom ett barnmorskeprogram.

Hösten 2019 startar högskolan en forskarutbildning vilket ger oss möjlighet att examinera på forskarnivå. Det finns alltså flera utbildningsmöjligheter på högskolan som många återvänder till för att vidareutbilda sig inom sitt område. En plats att växa och utvecklas på.

Sophiahemmet, ideell förening är huvudman för verksamheten.

Läs mer på: http://www.sophiahemmethogskola.se

Kontakter

Marina Dyfverman

Presskontakt Kommunikationschef +46 8 406 20 17

Pia Hultkrantz

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-406 20 16