Pressmeddelande -

Sophiahemmet Högskola startar nytt barnmorskeprogram hösten 2014!

Sophiahemmet Högskola fick i augusti 2013 rätt att utfärda Barnmorskeexamen efter beslut av regeringen sedan Universitetskanslerämbetet tillstyrkt högskolans ansökan. Nu är starten av barnmorskeprogrammet bestämd!

-Jag är oerhört glad över att kunna meddela att vi startar barnmorskeprogrammet hösten 2014. Vi har mycket god kompetens inom området och närheten till BB Sophia, som i princip ligger ”vägg i vägg” med högskolan, skapar unika möjligheter för samverkan, inte minst när det gäller den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.  Så vi har de allra bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda en högkvalitativ utbildning för blivande barnmorskor, säger högskolans rektor, Jan Åke Lindgren.

Barnmorskeprogrammet leder till Barnmorskeexamen efter tre terminers heltidsstudier. Cirka hälften av tiden består av verksamhetsförlagd utbildning. När utbildningen är klar, kan den nyblivna barnmorskan ansöka om Barnmorskelegitimation hos Socialstyrelsen.

- Studenter som är intresserade av att söka vår utbildning har redan hört av sig vilket är väldigt roligt. Högskolans forskningsområde kvinnors och barns hälsa har en unik profil, den liksom närheten till BB Sophia gör vår utbildning mycket attraktiv. Studenterna ska efter genomgången utbildning vara optimalt förberedda för framtida yrkesrollen som barnmorska. Därför satsar vi extra hårt på träning av situationer som kräver akut ingripande vid medicinska komplikationer. Och fler barnmorskor behövs, det visar inte minst det pågående "Barnmorskeupproret" för en trygg och säker vård, säger Ingela Rådestad, barnmorska och professor vid Sophiahemmet Högskola.

För att kunna söka till programmet krävs att man är legitimerad sjuksköterska och har en sjuksköterskeexamen, 180 hp eller äldre sjuksköterskeexamen och kandidatexamen, 180 hp, alternativt motsvarande utländsk examen, samt minst ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.

Läs mer om barnmorskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola här…

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • barnmorskeprogram
  • högskola
  • sophiahemmet

Kontakter

Marina Dyfverman

Presskontakt Kommunikationschef +46 8 406 20 17

Pia Hultkrantz

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-406 20 16