Nyhet -

​Ny container på Hagby ska minska risken för spridning av invasiva växter

Invasiva växter är ett stort problem i vår natur. Växterna utgör ett hot mot biologisk mångfald genom att konkurrera ut växter i miljöer den trivs i. Invasiva växter ska absolut inte läggas på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall. Om de läggs i trädgårdsavfallet kan fröerna sprida sig i naturen. Exempel på invasiva växter är Lupin, Parkslide, Jättebjörnloka, Gul skunkkalla och Vresros.

Har du invasiva växter du rensat ut i din trädgård kan du numera lämna dem på Haby återvinningsanläggning. Där har SÖRAB nämligen från och med detta år en ny container för invasiva växter som är placerad vid kompostytan. Men tänk på att växterna ska placeras i väl förslutna sopsäckar innan de lämnas där. Ihopsamlande, förflyttning och transport av växtavfall är högriskaktiviteter vad gäller spridning av invasiva främmande växter. Särskilt stor risk är det om du fraktar dessa växter med öppen släpkärra.
- Så ska du transportera växterna till Hagby, tänk på att lägga dem i väl förslutna sopsäckar redan innan, så att de inte fröar av sig eller att växtdelar ramlar av längs vägen, säger Josefin Pucher, insamlingschef på SÖRAB.
Förutom att lämna växterna på Hagby återvinningsanläggning i väl förslutna sopsäckar kan du även blöta ned plantor hemma och lägga dem i en sluten sopsäck för att ruttna. Alternativt lägga mindre mängder invasiva växter direkt i restavfallet. En ännu mer säker och effektiv metod är att bränna upp de borttagna växtdelarna och fröställningarna.
- Viktigast är att invasiva växter absolut inte ska läggas på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall, säger Josefin Pucher. 
Hagby återvinningsanläggning är den enda SÖRAB-anläggningen som tar emot invasiva växter. SÖRAB tar ej emot invasiva växter på Smedby, Returpunkten i Sundbyberg, Stockby, Löt, Görväln, Södergarn eller Kvarnkullen.

Naturvårdsverket informerar mer om invasiva främmande arter på sin webbsida >>

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Vårt uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm. Vi tar även emot verksamhetsavfall från företag i regionen.

Ämnen

  • Naturresurser

Kategorier

  • växter
  • hagby
  • container
  • lupin
  • parkslide
  • invasiva växter
  • sörab
  • miljö

Regioner

  • Stockholm