Gå direkt till innehåll
Snart införs AI-stöd för medicinska vårdbedömningar på 112

Pressmeddelande -

Snart införs AI-stöd för medicinska vårdbedömningar på 112

SOS Alarm tar nu fram ett nytt medicinskt beslutsstöd som är bättre anpassat för företagets uppdrag inom svensk hälso- och sjukvård. Det nya beslutsstödet ger den operativa personalen bättre förutsättningar att inhämta information och dra slutsatser i vårdintervjun på nödnumret 112. Nu inleds ett samarbete med det danska företaget Corti som är ledande inom AI och maskininlärning.

- Våra professionella operatörer, sjuksköterskor och läkare kommer även i fortsättningen att hålla i samtalen, säger Maria Khorsand, vd för SOS Alarm. Men den nya tekniken kommer hjälpa våra medarbetare att fatta snabbare och mer korrekta beslut i komplexa situationer. Artificiell intelligens och maskininlärning blir på sikt en viktig del av våra medarbetares vardag vid hantering av vårdintervjuer och i bedömningen av medicinska situationer och tillstånd.

SOS Alarms ambition med det nya beslutstödet är att förbättra precisionen i medicinska bedömningar och därmed patientsäkerheten. Ett av de första stegen i utvecklingen handlar om att snabbare upptäcka hjärtstopp med hjälp av ljudbilder, nyckelord och symptom. I Köpenhamn testades 106 600 nödsamtal. Med hjälp av AI bedömde operatörerna hjärtstopp med 84 procentig korrekthet. Motsvarande siffra utan stöd var 72 procent.

Ett annat syfte med den nya tekniken är att effektivisera hanteringen av larmsamtalen så att det frigörs tid att hjälpa fler nödställda. Beslutsstödet kommer också ge förutsättningar för regionerna att optimera nyttjandet sina prehospitala resurser, såsom ambulanser.

Det nya beslutsstödet utgår ifrån Corti Triage System som är ett system för akutmedicinsk bedömning. Systemet används bland annat i Seattle. Det medicinska innehållet har SOS Alarm tagit fram genom analys av larmsamtal och insamlad erfarenhet samt den forskning som finns på området. Sverige blir först i världen att implementera systemet på nationsövergripande nivå.

- Det är verkligen inspirerande när en organisation som SOS Alarm ser potentialen i vår plattform för att förbättra patientprioritering och att ha AI-stöd under nödsamtal, säger Andreas Cleve, VD på Corti. Beslutet visar att SOS Alarm är ett företag som vill vara världsledande när det kommer till larmhantering och patientsäkerhet. Jag är övertygad om att vårt samarbete kommer ha en positiv effekt för hjälpsökande över hela Sverige. Vi är glada över att få stödja skyddsänglarna på larmcentralerna som alltid finns där för oss.

Stora mängder data från larmsamtalen bearbetas för att snabbare kunna identifiera allvarliga sjukdomstillstånd. Beslutsstödet kommer framför allt att stödja SOS Alarms operatörer, sjuksköterskor och läkare genom att föreslå vilken sjuklighet eller vilka symtom som är viktiga att ringa in i varje del av samtalet. Frågor om integritet och datasäkerhet har också varit väldigt viktiga när det nya samarbetet har tagit form.

- Digitaliseringen driver den tekniska utvecklingen rasande snabbt framåt och SOS Alarm vill översätta den i praktisk trygghet för medborgarna, fortsätter Maria Khorsand. Det nya beslutsstödet markerar starten på ett avgörande teknikskifte som introducerar nästa generations alarmeringstjänst. Vi ser en allt snabbare anpassning mot en larmhantering där olika sensorer larmar när någonting händer. Bilar som larmar är ett exempel, ett annat är smarta klockor som varnar om du har fallit. 

Ämnen


SOS Alarm har en unik verksamhet. Vi vet hur Sverige mår, i realtid. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar i samhället. Tillsammans med många andra skapar vi ett tryggare Sverige för alla, nu och i framtiden. Läs mer på sosalarm.se

Kontakter

SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm Sverige AB

Presskontakt SOS Alarms presstjänst 08-205 307

Relaterat innehåll

SOS Alarm verkar för ett tryggare Sverige för alla

SOS Alarm har en unik verksamhet. Vi vet hur Sverige mår, i realtid. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och koordinerar hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar. På uppdrag av svenska staten ansvarar vi för nödnumret 112 och har en central roll i samhällets krisberedskap.

Genom vår tillgång till lägesbilder, information, avancerad teknik och effektiva system kan vi erbjuda ett tjänsteutbud och ett helhetsperspektiv inom larmhantering som ingen annan har. I nära samverkan med våra kunder och partners stärker vi den svenska trygghetskedjan.

SOS Alarm ägs av oss alla gemensamt – genom staten och alla Sveriges kommuner och landsting. Tillsammans skapar vi ett tryggare Sverige för alla, nu och i framtiden.

SOS Alarm Sverige AB
Sveavägen 145
113 46 Stockholm STOCKHOLM
Sweden