Gå direkt till innehåll
Spaljistens deltagare i ledarskapsutveckling
Spaljistens deltagare i ledarskapsutveckling

Nyhet -

Ledarskapsutveckling

För att ge förutsättningar att realisera vår affärsplan har ett antal aktiviteter definierats. En av dessa är att utveckla våra ledare i organisationen och ett ledarutvecklingsprogram genomförs därför under hösten.

I HR-strategin har vi definierat fyra fokusområden – Attraktiv arbetsgivare, Kompetensförsörjning, Arbetsmiljö och Hälsa samt Ledarskap. Dessa arbetar vi aktivt med på olika sätt och detta ledarutvecklingsprogram stödjer samtliga fyra områden.

Utvecklingsprogrammet genomförs under hösten med stöd av licensierade konsulter inom Försvarshögskolans ledarutvecklingsprogram. Utbildningsdagarna hjälper oss med nya verktyg, perspektiv och insikter som kommer ha stor betydelse för Spaljistens fortsatta resa. Oavsett roll på Spaljisten ska alla våga, vilja och kunna bidra till att nå de uppsatta målen.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs i vår strävan att fortsatt skapa perfektion för våra kunder. Vår företagskultur präglas av Passion, Engagemang och Respekt. Det är av största vikt att värdeorden omsätts till handling där vi samarbetar, delar kunskap, lyfter varandra samt att vi tar ett personligt ansvar för vårt uppdrag och Spaljistens utveckling.

Utvecklingsprogrammet består av två stora delar:

Utvecklande ledarskap – Utbildningen ger en ökad medvetenhet om hur deltagaren uppfattas av andra samt ger verktyg att utveckla sitt ledarskap.

Indirekt ledarskap – Utbildningen ger insikter och verktyg i hur man påverkar och leder genom andra på ett sätt som skapar engagemang, drivkraft och ansvarstagande i verksamheten.

Jag skulle vilja påstå att de flesta företag inte utnyttjar den fulla potential som finns i den egna organisationen. Tid och energi används helt enkelt inte på rätt sätt, och det är här vi kan göra en väsentlig insats. Det handlar om att skapa förståelse för ett modernt och effektivt sätt att styra och leda företaget och dess anställda. I förlängningen finns det bara två vägar att gå i en snabb och föränderlig värld – utveckla eller avveckla, menar Marie Gustafsson, utbildningsledare på Malino Utveckling AB

När vi planerade för programmet kunde ingen förutse påverkan av en global pandemi. Pandemins effekter hamnar starkt på ledare då de numera behöver ta hänsyn och agera på annat sätt än tidigare.

Pandemin har inneburit att vi behöver förhålla oss till en osäkerhet och att det är viktigt att hitta ett förhållningssätt och forma en kultur som gör att vi känner oss trygga i den osäkerheten.

Utöver samtliga chefer med personalansvar deltar medarbetare med särskilt inflytande i organisationen.

Vi verkar för att skapa en utvecklande arbetsplats med en företagskultur som uppmuntrar till initiativ och handlingskraft. Till oss vill kandidater söka sig och vi låter våra medarbetare växa och utvecklas i ett framåtlutat bolag med stark tillväxt i en spännande och hållbar bransch, säger Martina Gustafsson, HR-chef på Spaljisten

Deltagarna tar lärdomarna med sig till arbetsplatsen och fortsätter att arbeta med dem inom olika fokusområden i syfte att bibehålla kunskapen.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Keiu Meesak

Keiu Meesak

Presskontakt Marknadskommunikatör +46 (0) 702994546
Frederick Svensbergh

Frederick Svensbergh

Presskontakt Marknads- och Försäljningschef

Relaterat innehåll

Vi kan inte allt! Men vi kan folie. Och allt om att foliera med den.

Spaljisten har bemästrat foliekonsten och har både förmågan och kapaciteten att tillverka betydande volymer av fronter för möbelindustrin. Vår produktion finns i Åseda, Sverige, där vi grundades 1975.

Spaljisten AB ingår i träförädlingskoncernen Surewood Industries AB, tillsammans med Anebyhusgruppen AB och KG-List AB.

Spaljisten AB
Östra industriområdet
360 70 Åseda
Sverige