Gå direkt till innehåll
Sparbanken Syds huvudkontor i Ystad
Sparbanken Syds huvudkontor i Ystad

Pressmeddelande -

Fortsatt kundtillströmning och stabil utveckling för Sparbanken Syd

Sparbanken Syd har ett fortsatt starkt inflöde av nya kunder med bra draghjälp från det nyöppnade kontoret i Kristianstad och från den helautomatiserade digitala nykundsprocess som lanserats under året.

Rörelseresultatet för 2018 uppgick till 30 mkr och är i linje med vår långsiktiga plan. Vi har under året varit mer restriktiva i vår utlåning, vilket återspeglas i en mer modest affärsvolymstillväxt, och tillsammans med andra förberedelser gör det oss redo inför hemtagning av bolånestocken från SBAB.

”Tack vare vårt nya kontor och en smidig helautomatiserad digital nykundsprocess är vår kundtillväxt fortsatt stark. Vi står även starkt rustade inför hemtagningen av våra bolån, som vi bedömer kommer bidra positivt till vårt räntenetto och resultat både på kort och lång sikt”, säger Susanne Kallur, VD Sparbanken Syd.

Förutom fler fonder med hållbarhetsprofil och låneprodukter för miljöfrämjande åtgärder, har vi under året arbetat med initiativ för att främja samhällsnytta och en hållbar tillväxt. Vi har t.ex. engagerat oss i ”Det Goda Livet” ett unikt projekt där familjer lever ett gott liv, samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan och bygger en hållbar privatekonomi. Vid sin sida har de haft stöd av en kock, en psykolog och ekonomicoach från Sparbanken Syd. Läs mer om våra initiativ i årets nya Hållbarhetsredovisning. https://www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/hallbarhet

2019 kommer att bli Susanne Kallurs sista år som VD för Sparbanken Syd, då hon bestämt sig för att söka utmaningar utanför banken. Arbetet med att hitta hennes efterträdare har inletts.

”Susanne har lett Sparbanken Syd på ett fantastiskt sätt under de åtta år som hon varit hos oss och jag och alla medarbetare i banken kommer sakna hennes energi, engagemang och klokhet. Styrelsen har fullt förtroende för Susanne och vi är tacksamma för att hon leder banken till dess att en efterträdare är på plats.” säger Hans Boberg, Styrelseordförande Sparbanken Syd.

Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:
Emma Lefdal, Kommunikationschef
Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@sparbankensyd.se

Ämnen

Taggar


Om Sparbanken Syd:
Sparbanken Syd är landets äldsta och Sveriges enda självständiga sparbank. Istället för ägare har vi huvudmän utan utdelningskrav. Därför kan vi återinvestera vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom ett brett erbjudande av finansiella tjänster, som tillhandahålls av professionella och engagerade rådgivare. Vi är 160 medarbetare på nio fysiska kontor och ett digitalt kontor. År 2018 var vår affärsvolym på drygt 35 miljarder SEK.

Läs mer på www.sparbankensyd.se

Presskontakt

Anna Björksten

Anna Björksten

Presskontakt Kommunikation- och marknadschef 0722-396135

Relaterat material

Sveriges enda helt självständiga sparbank

Vi på Sparbanken Syd har sedan snart 200 år kontinuerligt återinvesterat vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Sparbanken Syd
Hamngatan 2, Ystad, Box 252
271 25 Ystad