Gå direkt till innehåll
Sparbanken Syd lanserar Ekonomihälsaindex
Sparbanken Syd lanserar Ekonomihälsaindex

Pressmeddelande -

Skåningarnas ekonomihälsa kartlagd - Sparbanken Syd lanserar ekonomihälsaindex

Nu lanserar Sparbanken Syd Ekonomihälsaindex, en ny årlig undersökning som kartlägger hur Skånes befolkning upplever och förhåller sig till sin privatekonomi – ett sätt att mäta ekonomihälsan i regionen. 

Ekonomihälsaindex är en helt ny typ av ekonomikartläggning i Skåne som belyser hur Skånes befolkning upplever och förhåller sig till sin privatekonomi – ett sätt att mäta ekonomihälsan i regionen. En god ekonomihälsa är ett förhållningssätt till en ekonomi som är bra för både plånbok och planet. Genom att ha förståelse för hur olika beståndsdelar i privatekonomin påverkar varandra, får man rätt förutsättningar för att kunna göra hållbara val för både sig själv och miljön.

I undersökningen som är genomförd i samarbete med Kantar Sifo fick deltagarna bland annat ange det ord som bäst beskriver hur de känner inför sin privatekonomi. Bland alternativen fanns fem positiva och fem negativa ord. Övriga frågor i undersökningen handlar om ens framtida ekonomi samt om privatpersoner kan spara på ett sätt som bidrar till ett bättre klimat.

”Ekonomihälsaindex är ett sätt för oss att ta reda på något helt nytt – nämligen hur människor i Skåne mår i sin ekonomiska situation. Samtidigt som det är glädjande att de flesta beskriver en positiv bild så är det viktigt att se de grupper där känslan inför sin privatekonomi inte är lika god. Vår uppgift som sparbank är att bidra med kunskap och erbjuda verktyg för att göra vägen mot en god ekonomihälsa enklare och roligare,” säger Henrietta Hansson, vd på Sparbanken Syd.

Skillnad i ekonomihälsa bland grupper och delar av Skåne
76 procent av respondenterna markerade ett positivt ord när de fick välja vilket ord som bäst beskriver känslan de har inför sin privatekonomi. Vanligaste ordet bland respondenterna var “kontroll” (32 %). Bland yngre personer (18–34 år) ser bilden dock annorlunda ut, nära en av tre i denna grupp markerade ett negativt ord för att beskriva sin privatekonomi, vilket är cirka 10 procent mer än genomsnittet i Skåne och i nordvästra delen upplever unga än ännu sämre ekonomihälsa. Det är även vanligare att kvinnor svarar ett negativt ord i jämförelse med männen. 25 procent av kvinnorna valde ett negativt ord medan motsvarande siffra för män är 17 procent.

Framtiden och klimatet
Undersökningen visar även förhållandet mellan skåningars ekonomi och framtidsplaner, samt förståelsen för om man kan spara pengar på ett sätt som också är bra för klimatet. Nästan 40 procent svarade antingen nej eller var osäkra på om deras nuvarande och förmodade framtida ekonomi stämmer överens med drömmar och framtidsplaner. Vad gäller frågan om man tror att man kan spara pengar på ett sätt som bidrar till ett bättre klimat svarar 43 procent att de inte är medvetna om det.

En god ekonomihälsa innebär att kunna göra hållbara val även för planeten. Många är intresserade av att bidra till ett bättre klimat och har exempelvis börjat äta mer vegetariskt eller resa mer kollektivt. Faktum är dock att många av oss kan göra en större klimatinsats genom att göra tydliga val i placeringen av sitt fond- och pensionssparande. Det gör större skillnad än att neutralisera alla utsläpp från både det vi äter och vår privata transport,” säger Jon Davidsson, Affärsområdeschef Spara och Försäkra på Sparbanken Syd.

Det här är ekonomihälsaindex
Ekonomhälsaindex är en ny typ av kartläggning som ur flera olika perspektiv undersöker hur skåningarna känner och förhåller sig till sin privatekonomi. I år fokuserar rapporten på tre nyckelfrågor:

 1. Vilket ord beskriver bäst din känsla när du tänker på din privatekonomi?
  Kontroll
  Lugn
  Glad
  Oro
  Ångest
  Förvirring
  Okunskap
  Förväntan
  Frustration
  Trygg
 2. Om du tänker på din ekonomi och hur du tror att den kommer se ut i framtiden, stämmer den in med dina drömmar och framtidsplaner?
 3. Tror du att privatpersoner kan spara pengar på ett sätt som bidrar till ett bättre klimat?

Så gjordes undersökningen:
Undersökningen genomfördes mellan 3–17 februari 2021 av Kantar Sifo på uppdrag av Sparbanken Syd. Den bygger på totalt 1 564 intervjuer med slumpmässigt utvalda personer jämt fördelade över Skåne för att säkerställa möjligheten att göra demografiska jämförelser.

Fem tips för en god ekonomihälsa: https://www.sparbankensyd.se/vardagstjanster/ekonomihalsa/en-god-ekonomihalsa/vad-ar-ekonomihalsa

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Sparbanken Syd:
Sparbanken Syd är Sveriges äldsta och enda helt självständiga sparbank. Istället för ägare har vi huvudmän utan utdelningskrav. Därför kan vi återinvestera vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi inspirerar och coachar människor till en god ekonomihälsa genom ett brett erbjudande av finansiella tjänster, som tillhandahålls av professionella och engagerade rådgivare. Vi är 160 medarbetare på nio fysiska kontor och ett digitalt kontor. År 2020 var vår affärsvolym 39 miljarder SEK.

Läs mer på www.sparbankensyd.se

Kommunikations- och marknadschef Emma Lefdal, telefon: 0411-82 21 35, e-post: emma.lefdal@sparbankensyd.se


Presskontakt

Anna Björksten

Anna Björksten

Presskontakt Kommunikation- och marknadschef 0722-396135

Relaterat innehåll

Sveriges enda helt självständiga sparbank

Vi på Sparbanken Syd har sedan snart 200 år kontinuerligt återinvesterat vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Sparbanken Syd
Hamngatan 2, Ystad, Box 252
271 25 Ystad