Gå direkt till innehåll
Svenskarnas Ekonomihälsa sviktar

Pressmeddelande -

Svenskarnas Ekonomihälsa sviktar

I en färsk Sifo-undersökning kartlägger vi svenskarnas Ekonomihälsa. En god Ekonomihälsa är ett förhållningssätt till ekonomi som är bra för både plånbok och planet. Genom att ha förståelse för hur olika beståndsdelar i privatekonomin påverkar varandra, får man rätt förutsättningar för att kunna göra hållbara val för både sig själv och miljön. I Sifo-undersökningen svarar fler än var fjärde person att de känner oro, ångest eller frustration när de tänker på sin egen privatekonomi, och nära varannan svensk svarar att de inte har någon känsla för hur deras sparkapital kommer att se ut om 10 år. Något som tyder på en sviktande Ekonomihälsa i landet.

”Du behöver varken ha en hög lön eller ett stort sparkonto för att ha en god Ekonomihälsa. Det handlar snarare om ett förhållningssätt till den egna ekonomin: att förstå varför den är som den är och hur du går tillväga för att göra förändringar, även om det känns svårt och tråkigt”, säger Emma Lefdal, Kommunikationschef för Sparbanken Syd.

Skillnad i uppfattning och verklighet kring Ekonomihälsan 
Även Riksbankens siffror pekar på en krasslig Ekonomihälsa bland svenskarna. De svenska hushållen blir allt högre skuldsatta[1] och enligt Statistiska Centralbyråns sparbarometer sjunker samtidigt hushållssparandet.[2] Men det finns en skillnad kring hur man uppfattar sin egen Ekonomihälsa och hur det egentligen ligger till. Trots oro och ångest svarar nästan alla av de tillfrågade (94 %) att de har en god eller delvis god Ekonomihälsa. 

”Att svenskarna uppfattar sin Ekonomihälsa som god samtidigt som de känner ångest när de tänker på sin privatekonomi är motsägelsefullt. Självbilden om koll och kontroll på privatekonomin verkar vara starkare än hur verkligheten ser ut. Trots att banker kan hjälpa individer att lägga ett ekonomiskt och hållbart livspussel, så att självbild och verklighet stämmer överens, tar 45 % inte den hjälpen”, säger Emma Lefdal.

Kvinnor mer oroliga för sin framtida ekonomi
I undersökningen syns även skillnader kring hur kvinnor respektive män uppfattar sin ekonomiska situation. Den största oron hos kvinnor ligger i den framtida ekonomiska situationen (34 %) medan den vanligaste oron bland män är oförutsedda kostnader (29 %).

Vad gäller pensionssparandet och därmed den framtida ekonomin oroar sig kvinnor över detta i större utsträckning än män, 33 % av kvinnorna ser detta som ett orosmoment jämfört med 22 % av männen. Undersökningen visar även att kvinnor är bättre på att be om hjälp vid frågor eller problem med privatekonomin, medan män snarare försöker lösa frågan eller problemet på egen hand.

Sparbanken Syds fem steg mot en god Ekonomihälsa:

 1. Börja umgås med din ekonomi. 
  Fundera över din egen inställning till din ekonomi och varför den är som den är? Vad har du för mål, vilka är dina rutiner och när dyker orosmolnen upp? Insikter och kunskap lindrar ekonomisk stress.
 2. Orka tänka på framtiden.
  Även om framtiden känns långt borta, så ska den inte skjutas på. Ta hjälp av din bank och planera för såväl pension, investeringar som ekonomisk buffert även om det känns tråkigt. Vem vet – det kanske blir kul!
 3. Dra igång sparandet – med lagom ambition:
  Att spara är en dygd, heter det ju. Men det gäller att hitta rätt nivå på sparandet som passar just din ekonomiska situation. Anpassa ambitionsnivån efter ditt eget liv, ingen annans.
 4. Försäkra bort onödig stress.
  Alla de där ”om” och ”ifall” skapar stress och oro. Du kan aldrig försäkra dig mot livets vändningar, men med försäkringar kan du åtminstone skapa dig ekonomisk trygghet.
 5. Påverka med sparpengar: Förutom att äta mindre kött och minska flygandet kan du påverka klimathotet avsevärt genom att placera sparpengar och pension i gröna och hållbara fonder, för din och miljöns skull.

Om Ekonomihälsa:
God Ekonomihälsa är ett förhållningssätt till ekonomi som är bra för både plånboken och planeten. Det kan handla om att välja att spara i hållbara fonder, hur vi förvaltar och spenderar vår inkomst eller hur vi i allmänhet förhåller oss till vår ekonomiska situation. Att ha kunskap, förståelse och kontroll över sin privatekonomi kan leda till att man får en bra och positiv känsla och kan gör kloka val, både idag och för framtiden.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo via webbpanel den 9-16 april 2019. Totalt intervjuades 1 000 personer från svenska allmänheten mellan 18–65 år.

[1]https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019/hushallens-hoga-skuldsattning-fortsatt-storsta-risken-i-svensk-ekonomi/

[2]https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansrakenskaper/sparbarometern/pong/statistiknyhet/sparbarometern-1a-kvartalet-2019/

Ämnen

Kategorier


Om Sparbanken Syd:
Sparbanken Syd är landets äldsta och Sveriges enda självständiga sparbank. Istället för ägare har vi huvudmän utan utdelningskrav. Därför kan vi återinvestera vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom ett brett erbjudande av finansiella tjänster, som tillhandahålls av professionella och engagerade rådgivare. Vi är 160 medarbetare på nio fysiska kontor och ett digitalt kontor. År 2018 var vår affärsvolym på drygt 35 miljarder SEK.K

Läs mer på www.sparbankensyd.se

Kommunikationschef Emma Lefdal, telefon: 0411-82 21 35, e-post: emma.lefdal@sparbankensyd.se


Presskontakt

Anna Björksten

Anna Björksten

Presskontakt Kommunikation- och marknadschef 0722-396135

Sveriges enda helt självständiga sparbank

Vi på Sparbanken Syd har sedan snart 200 år kontinuerligt återinvesterat vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Sparbanken Syd
Hamngatan 2, Ystad, Box 252
271 25 Ystad