Blogginlägg -

Sveriges största solcellspark på gång i Strängnäs

EnergiEngagemang i Strängnäs bygger Sveriges hittills största solcellspark. Bakom satsningen står HSB Södermanland och totalt kommer 50 000 solpaneler monteras längs E20. Dessa ska generera tillräckligt med el för att tillgodose behovet för 7 500 lägenheter. Vi får här möta Johan Skördare, företagets vd, som berättar om både deras verksamhet och relationen med sin lokala bank.

I slutet av 2011 kände Johan Skördare att tiden var mogen för att börja ägna sig åt solenergi. EnergiEngagemang var ett faktum och har sedan dess vuxit i takt med hela branschen i övrigt.

Bolaget arbetar rikstäckande med solcellsinstallationer och är idag en av de större aktörerna på den svenska marknaden. De flesta av kunderna är företag, lantbruk, bostadsrättsföreningar, bland de större åtagandena är ramavtal med Svenska kyrkan och HSB.

– Vi jobbar fabrikatsoberoende och har därmed ingen roll som återförsäljare kopplat till någon tillverkare eller grossist. Just denna del är en central del i vår entreprenadform eftersom det medför att vi kan vara väldigt rådgivande, berättar Johan Skördare, vd.

Den totala mängden solelenergi av landets elenergi ligger idag på 0,4 %. Tämligen blygsamt jämfört med länder som exempelvis Tyskland, Italien, Japan och Grekland som ligger på uppemot 10 %. Samtidigt har andra länders tillväxt varit med och banat väg för vår inhemska expansion.

– En bidragande orsak till att utvecklingen gått snabbare i andra länder är att de haft högre elpriser jämfört med Sverige. Tack vare bland annat vår vattenkraft har vi haft tillgång till billig el, vilket i sig haft positiv inverkan på landets industriella tillväxt.

Privatägd el
Vi står inför en stor omställning som också medför att vi går vi från att elproduktion tidigare i princip varit en statlig monopolföreteelse till att det blir var och ens personliga egendom. Vem som helst kan sätta upp paneler på taket och producera sin egen el. Om vi som användare äger produktionen uppstår helt andra incitament när det kommer till prissättning.

– Istället för att stå med mössan i hand inför de stora elbolagens tariffändringar kan vi ta saken i egna händer och installera egna paneler. Redan idag ägs ungefär 20 % av elproduktionen i Tyskland av privatpersoner, resonerar Johan Skördare. En annan global trend som är tydlig är större solcellsparker, något som är intressant för de som inte har lämpliga tak för solpaneler.

Sveriges största solcellspark
En aktör som nappat på idén om att bygga stora solcellparker är HSB. Med start i mars 2020 ska solcellsparken börja monteras längs E20 utanför Strängnäs. Resultatet blir Sveriges största solcellspark. HSB:s målsättning är att erbjuda alla sina bostadsrättsföreningar i Södermanland att köpa andelar i parken.

– Det är fantastiskt roligt att HSB väljer att göra en så här stor och helhjärtad satsning som ligger helt rätt i tiden. Nere på kontinenten är det betydligt vanligare med stora solcellsparker och nu är det dags för Sverige att komma ikapp, säger Johan.

Parken kommer att ligga längs E20 väster om Strängnäs och byggs i två etapper. När den är färdigbyggd kommer den att vara Sveriges största solcellspark på 45 hektar med en total installerad effekt på 20 megawatt och en elproduktionskapacitet på 18 000 MWh, vilket motsvarar årselanvändningen för 7 500 lägenheter. Den blir därmed nästan dubbelt så stor som det i dagsläget största aviserade solcellsprojektet.

De bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Södermanland kommer när parken står klar erbjudas att gå med i den ekonomiska föreningen och köpa andelar som kan täcka upp till 90 procent av föreningarnas elbehov.

Framtiden
Johan utstrålar en genuin entusiasm över framtiden, både för EnergiEngagemang men också branschen överlag.

–Det är extremt stimulerande att jobba med detta. Ett exempel är den glädje och den upprymdhet som man ser hos de kunder när de har sin egen anläggning på plats och kan producera sin egen el. Den känslan är nog ibland starkare än den som rör miljö eller ekonomi. Hela utvecklingen är spännande både i de stora och i de små perspektiven. Marknaden har i princip fördubblat sig varje år och med tanke på att solel ska gå från 0,4 till uppemot 10 % på 20 år så blir ju perspektiven nästan svindlande.

– Som det ser ut nu så blir det en väldigt stor marknad att jobba med, både för oss befintliga aktörer men även många nya, säger Johan.

Johan berättar också att det bara på drygt tio år blivit långt mycket billigare att installera solpaneler:

– 2008 var det statliga stödet 75 % och ändå var då de resterande 25 % dyrare än vad det idag är att installera utan stöd.

Kopplingar till banken
Redan innan Johan startade EnergiEngagemang var han och hans fru kunder hos banken.

– När vi köpte en fastighet som vi byggde om till kontor för uthyrning valde vi Sparbanken Rekarne. Vår huvudkontakt var då Jukka Ollila och idag är det Fredrik Jansson. Eftersom det funkat så bra har alla andra affärer också hamnat där. Vi är jätteglada med det samarbete vi både har haft och har, berättar Johan.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Strängnäs

Kontakter

JO Malmkvist

Presskontakt Marknadschef 016-15 80 60

Relaterat innehåll