Pressmeddelande -

Sparbanksidén 200 år

På måndag, den 10 maj, är det exakt 200 år sedan som Ruthwell Savings Bank startades i Skottland. Just sparbanken i Ruthwell skulle visa sig bli förebild för de svenska sparbankerna efter det att den svenska regeringens sändebud, Carl David Skogman, mäkta imponerad, rapporterat hem från Skottland år 1810. Även Sveriges äldsta sparbank, Sparbanken 1826, har sina rötter i den ursprungliga sparbanksidén, rötter som än idag präglar bankens verksamhet. Se och hör Erland Stiber, huvudman i banken, berätta på youtube.

Det var en gång…
Prästen Henry Duncan startade den första sparbanken i Ruthwell i Skottland den 10 maj 1810. Denna sparbank blev seden förebild för de svenska sparbankerna efter det att den svenska regeringens sändebud, Carl David Skogman, mäkta imponerad, rapporterat hem om vad som skett i Skottland.

Idén var att visa omtanke om bygden och om de små och svaga i samhället. Betydande och trovärdiga män bjöds in att teckna sig som principaler och stiftare och med deras pengabidrag täcktes kostnaderna för förvaltningen av sparmedlen. Idag motsvaras principalerna av sparbankens huvudmän, som bl a utser sparbankens styrelse. 

Erland Stiber, kontraktprost och huvudman i Sparbanken 1826 berättar.

- Grundtanken med sparbanken var från början att hjälpa människor att planera sin ekonomi och så är det ju fortfarande. Framför allt var man småspararnas och smålåntagarnas bank och det man ville var att stimulera till sparande och få människor att förstå att en liten peng kan bli en stor peng om man är ihärdig i sitt sparande.

Sparbanken 1826 var nummer 11 i ordningen
Den 25 mars 1826 bildades Sparbanken 1826 efter initiativ av landshövding Axel de la Gardie och kommerserådet Jöran Cronius. Av bankens dåtida namn, Christianstads Läns Spar Bank, framgår det att banken gav service åt hela länet och efter 14 år fanns det 16 kontor från Ängelholm i väster till Kristianstad i öster.

- Idag består Sparbanken 1826 utav väldigt många bankinitiativ och banker och nu är banken åter tillbaka på västkanten vid Hässleholm och Tyringe och det tycker jag är väldigt trevligt, fortsätter Erland Stiber.

Det är fortfarande kundernas bank
Idag är Sparbanken 1826 fortfarande en äkta sparbank utan aktieägare och med bygdens och folkets bästa för ögonen.

- Vinsten går tillbaka till bygden och det är en fantastisk idé att banken alltid ser till närområdet. Det finns inga enskilda vinstintressen och vinsten går ju heller inte upp till nå´n huvudbank i Stockholm, avslutar Erland Stiber. 

För mer information
Jörgen Svensson Dahl, IT & Informationschef, 044-13 83 33 eller 0705-33 25 42
Erland Stiber, Kontraktsprost och huvudman i Sparbanken 1826, 044-24 38 25

Boken ”Kristianstads Sparbank 1826 – 2001” av Erland Stiber kan beställas via e-post, jorgen.s.dahl@sparbanken1826.se

Intervju med Erland Stiber, http://www.youtube.com/watch?v=dENyHqyk_-w
Erland Stiber berättar sparbankshistoria vid Sparbanksstämma 2010, http://www.youtube.com/watch?v=fillJQqdFAA 

Om Erland Stiber
Erland Stiber föddes 1948, alldeles i närheten av Norra Strö Sparbank där pappan var kamrer. Kanske var det då hans intresse för banken vaknade. I alla fall skrev han redan på 1990-talet en liten biografi om kommerserådet Jöran Cronius, en av de herrar som grundade Christianstads Läns Spar Bank. De gamla dokumenten och protokollen har fascinerat honom och gett en spännande, men klar bild av hur bankväsendet, bygden och samhället har utvecklats och förändrats.

Erland är huvudman i Sparbanken 1826 sedan 1990 och till vardags jobbar han som kontraktsprost i Åhus.

Inför dåvarande Kristianstads Sparbanks 175 års jubileum, 2001, fick Erland Stiber uppdraget att dokumentera bankens historia utifrån protokoll och handlingar i bankens arkiv, vilket utmynnade i en bok ”Kristianstads Sparbank 1826 – 2001”.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Olofström

Om Sparbanken 1826
• 25 mars 1826 – Bildades Christianstads Läns Sparbank.
• 1863 – Banken ändrade namn till Sparbanken i Christianstad.
• 1966 – Banken ändrade namn till Kristianstads Sparbank.
• 2008 – Banken ändrade namn till Sparbanken 1826.
• 2009 – Förvärv av Swedbanks kontor I Olofström. Banken har nu 20 kontor i 5 kommuner med kontanter, egen Telefonbank, ca 300 anställda och en affärsvolym på ca 52 miljarder kronor. Bankens ambition är att vara Sveriges starkaste Sparbank – Nära dig.

Kontakter

Bo Bengtsson

Presskontakt VD 044-13 83 15

Kristian Svensson

Presskontakt Pressansvarig 046-162309