Pressmeddelande -

Sparbanksstiftelser samverkar kring idrottsledarstipendier

Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse kommer Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826 att premiera 350 idrottsledare i hela Skåne, varav 40 i nordöstra Skåne. Höstens övriga bidrag går bland annat till Teater Nostra, GoodShow Production AB och Hästveda Brottarklubb.

Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826 stödjer långsiktiga projekt, som syftar till att utveckla livskvalitén och möjligheterna att bo och verka i vår region. Vi vill att det ska vara gott att leva i nordöstra Skåne och vi vill påverka och bidra till en sund, bättre och levande bygd till nytta för många generationer framöver. Bland årets ansökningar har styrelsen nu bestämt vilka som erhåller bidrag under 2009 och dessa är:

Skåneidrottens idrottsledarstipendium: 250000 kr
Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Tyringe Sparbanks Utvecklings-stiftelse och Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826 kommer i samarbete med Skåneidrotten under 2009 att fördela ca 350 stipendier till barn- och ungdomsledare för goda ledarinsatser inom barn- och ungdomsidrotten, varav 40 i nordöstra Skåne. Stipendierna är på 7 000 kr vardera och skall utgöra en stimulans för idrottsledaren. Stipendiaternas föreningar kommer att erhålla en utvecklingscheck per stipendiat till ett värde av 3 000 kronor.

Projektet är en fortsättning på Sparbanksstiftelsen Skåne och Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas tidigare satsningar på idrottsledare i Skåne .

Teater Nostra - "Bildsköne Bengtsson och Tatuerade Johansson": 100000 kr
Uruppförande av pjäsen Bildsköne Bengtsson och Tatuerade Johansson, som bygger på en riksbekant kriminalhistoria med dessa båda huvudfigurer.

GoodShow Production AB - "Musikalen Cabaret": 100000 kr
20-30 föreställningar av musikalen Cabaret kommer att sättas upp i Hässleholms Kulturhus och målet är att locka mellan 5000 och 8000 besökare från Hässleholms och Kristianstads kommuner. GoodShow Production AB kommer att samarbeta med det lokala teaterlivet, som därmed får möjlighet att utvecklas tillsammans med professionella aktörer.

Hästveda Brottarklubb - "Mot London OS 2012": 75000 kr
Hästveda Brottarklubb avser att göra en elitsatsning, där bl a Ida-Theres Nerell finns med. Hon är en av få idrottare inom regionen som håller den nivå som krävs för att delta i OS med en chans att ta medalj.

Möt Ida-Theres Nerell och Hästveda Brottarklubbs ordförande Agne Nilsson vid Hästveda Brottarklubbs presskonferens i Hästveda idag den 18 november kl 19.30.

Ålfonden: 50000 kr
Ålfonden arbetar med att sätta ut ålyngel i vatten, där de kan nå sina ledområden utan hinder. Syftet är att stärka det hotade ålbeståndet och bevara den kultur som finns längs med ålakusten.

Region Handboll - "Sveriges handbollscentrum": 150000 kr
Projektet har som syfte att positionera regionen som en handbollsregion och ett självklart centrum för handbollen i Sverige med Kristianstad som centralort. Syftet är att få med sig alla klubbar i regionen och att hela handbollsverksamheten utvecklas.

För ytterligare information
Bo Lundgren, 044-13 82 81

Om Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826
Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826 har som uppgift att stödja stora och långsiktiga projekt som har stor betydelse för bygden och dess framtid. Sedan stiftelsen startade 2004, har stiftelsen delat ut mer än 22 mkr till olika projekt.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Skåne

Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Kontakter

Bo Bengtsson

Presskontakt VD 044-13 83 15

Kristian Svensson

Presskontakt Pressansvarig 046-162309