Pressmeddelande -

Standard & Poor´s höjer kreditbetyget för Sparbanken 1826 till BBB+


Ratinginstitutet Standard & Poor’s har höjt kreditbetyget för Sparbanken 1826 från BBB till BBB+ med stabila utsikter. Höjningen föranleddes av att S & P reviderat de nordiska bankerna utifrån nya kriterier som fastslogs i början av november.

I augusti blev Sparbanken 1826 den första svenska sparbank som fick en officiell rating av ratinginstitutet Standard & Poor´s. I slutet på förra veckan meddelade Standard & Poor´s att de höjer kreditbetyget för banken från BBB till BBB+. Ratingen skapar förutsättningar för att bankens ska få tillgång till den institutionella kapitalmarknaden.

- Ratingen är ett viktigt steg i vår process att säkerställa att banken klarar framtida myndighetskrav på likviditet och ekonomisk ställning, säger VD Bo Bengtsson.

Kreditbetyget BBB+ är ett mycket bra betyg med tanke på bankens storlek och företagsform, där bankens kreditbetyg står i paritet med stora svenska företag som Ericsson och Elektrolux m.fl

- Vi är stolta och glada att får kreditbetyget höjt. Det visar på att vi är på rätt väg, avslutar Bo Bengtsson.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15
Åsa Grundström, Ekonomichef, 044-13 82 44 eller 0706-14 82 44
Sparbanken1826.se/ekonomi

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • standard & poor´s
  • kreditbetyg

Regioner

  • Olofström

Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 verksamhet utgår från det personliga mötet och ett helhetsansvar för att utveckla och trygga kundernas ekonomi. Vår vinst stannar i våra hemtrakter för att bidra till samhällets och bankens utveckling.  Med en affärsvolym på 55 miljarder och drygt 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge, är vi idag Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund.

Kontakter

Bo Bengtsson

Presskontakt VD 044-13 83 15

Kristian Svensson

Presskontakt Pressansvarig 046-162309