Gå direkt till innehåll
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

Pressmeddelande -

Nybildad stiftelse får fler företag att växa och anställa

Sparbankernas Riksförbund vill lyfta frågan kring tillväxt genom satsningen på Stiftelsen Navigator. Ändamålet är att stödja utvecklingen av tillväxtledarskapet i mikro- och småbolag (1 - 49 anställda) vars ledning och ägare har en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya arbetstillfällen.

Forskning visar tydligt att en nyckelfaktor bakom hållbara företag som växer och anställer är externa kompetenser som tillför nya impulser och bidrar med erfarenheter som underlättar för företagarna.

Normen för externa impulser är styrelse. Men mikro- och småbolag använder sällan detta som ett verktyg för att växa. Å andra sidan är världen full av entreprenöriella krafter som vill ta del av tillväxtbolagens resa. Dock vill de inte riskera sina personnummer i möjlighetsbolagen, där allt kan hända.

Det finns ett gap mellan mentor och styrelse, något som är anpassat efter driva-vidare bolagens förutsättningar. Detta gap ska Stiftelsen Navigator råda bot på.

– Vi vill bidra till att förändra normen och göra det möjligt att få in matchade kompetenser som utgör draghjälp för just det företagets unika affärsidé. Det vill säga att under ordnade förhållande underlätta att driva de strategiska ledningsprocesser som är så viktiga för att få fart på tillväxten, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.


Motivera företagare för att ta till vara på deras enorma potential

Sverige har ca 1,1 miljon registrerade bolag, varav 99,9 % av dem ingår i kategorin små- och medelstora företag, SMF. De betalar mest skatt i 3 av 4 svenska kommuner. Upp till 70 % av våra SMF uppger att de kan tänka sig att växa både med ökad omsättning och antalet anställda, men uppger samtidigt att bristen på kompetens, tid och resurser förhindrar dem från att fullfölja sina ambitioner.

– Det finns en enorm potential och den ska vi ta vara på genom att tillsammans med nationella partners identifiera och motivera företagare till att ta del av en Navigator, fortsätter Ewa Andersen.

En Navigator består av fyra professionellt matchade externa kompetenser som ska verka som en dragkraft åt det skalbara bolagets ägare/entreprenör/företagare.

Navigator är en affärsidé som gör samhällsnytta

Navigator är resultatet av ett EU projekt, som drevs 2015 - 2017 och som 2017 vann EU Kommissionen för Tillväxts och deras årliga utnämning av bästa projektet i Europa, European Enterprise Promotion Award, i kategorin ”Investing in Entrepreneurial Skills”. Tillväxtresultaten i de 30 bolag som deltagit var enligt juryn häpnadsväckande och i en klass för sig själv.

– Möjligheterna för mikro- och småbolag att växa måste förenklas och stärkas. Jag är glad över att Navigator, med hjälp av flera engagerade aktörer, får chansen att ta steget från att vara ett framgångsrikt projekt till att få spridning som ett hållbart, affärsmässigt koncept i syfte att skapa tillväxt, säger Kristina Alser från styrgruppen.

– Det är på det här sättet vi vill arbeta med våra kunder. Vinsten för oss är ett mer strukturerat arbete samt en närmare dialog för utveckling med kunderna. Navigator är en affärsidé som gör samhällsnytta och det är hela grunden för oss, säger Per Skargren, segmentschef, Ludvig & Co, (fd LRF Konsult), och partner i stiftelsen.

– Flera sparbanker, bl. a Fryksdalens Sparbank har varit engagerade i utvecklingen av Navigator och vi har själva bevittnat vilken enorm utveckling arbetssättet bidrar till i bolagen. En navigator förvandlar en engagerad entreprenör till framgångsrik företagsledare, säger Claes Edberg, affärschef Fryksdalens Sparbank.

– Vi satsar statliga företagsstöd på start-ups och är bra på detta samt att driva stora bolag, men alla är eniga om att för driva-vidare bolagen, så är det få möjligheter som erbjuds. Något som kombinerar professionalisering och styrning för de bolag där vardagen redan är till 150 % uppbokade av operativa göromål, säger Anette Rhudin, innovatör/ordförande, Stiftelsen Navigator.

Vi är mycket glada över att få möjlighet att introducera ett beprövat, innovativt arbetssätt för utveckling, omställning och tillväxt till våra kunder – Sveriges mikro- och småbolag. Vi finns tillgängliga för fördjupad information

www.navigatorscaleup.eu

Presskontakter

Ewa Andersén, vd, Sparbankernas Riksförbund, 070-563 16 86 ewa.andersen@sparbankerna.se

Claes Edberg, affärschef, Fryksdalens Sparbank, 0565-174 23 claes.edberg@fryksdalenssparbank.se

Per Skargren, segmentschef skog och lantbruk, Ludvig & Co, 070-877 82 74 per.skargren@ludvig.se

Kristina Alsér, deltagit i den styrgrupp vars mål var att ta ett framgångsrikt projekt till en hållbar verksamhet, 070-651 04 64 kristina@alser.se

Anette Rhudin, innovatör/processledare Stiftelsen Navigator, 070-601 32 77 anette@navigatorscaleup.eu

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 24 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Kontakter

Björn Elfstrand

Björn Elfstrand

Presskontakt VD Sparbankernas Riksförbund 070-840 06 45
Hanne Konradsson

Hanne Konradsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 076-541 12 01

Relaterat innehåll

Ett branschförbund för landets Sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sveriges Sparbanker och Sparbanksstiftelser. De 57 medlemsbankerna har tillsammans cirka 190 bankkontor runt om i landet och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.

Sparbankernas Riksförbund representerar medlemsbankerna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemmarna. Förbundet har som Sparbankernas intresseorganisation även uppdrag att utveckla och förvalta Sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka innefattar gemensamma IT-lösningar, utveckling av nya banktjänster och regelverkshantering etc.

Om Sparbankerna
Sparbanken är din lokala bank. Den ger tillväxt till både dig och din ort. Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 57 Sparbanker och 25 Sparbanksstiftelser i Sverige. Tillsammans utgör landets Sparbanker en betydande del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna.

Alla Sparbanker har samma grundläggande värderingar och arbetar med sin unika affärsmodell utifrån tre grundläggande principer:

Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus
Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut
En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet återförs till bygden

En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.

Allt sedan den första sparbanken grundades i Sverige 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i Sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för Sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbankernas Riksförbund
Box 16249
103 24 Stockholm
Sweden