Gå direkt till innehåll
Sparbankerna hamnar i topp även bland kunderna i SKIs Hållbarhetsindex
Sparbankerna hamnar i topp även bland kunderna i SKIs Hållbarhetsindex

Pressmeddelande -

Sparbankerna är bäst även på hållbarhet enligt kunderna

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har mätt kundnöjdhet i Sverige sedan 1989. Nu lanseras ett nytt index som fångar kundernas syn på sina leverantörers hållbarhetsarbete. Först ut är den svenska banksektorn och i topp återfinns alla Sveriges Sparbanker, både bland privat- och företagskunder.

Redan i måndags fick Sparbankerna utmärkelsen Sveriges nöjdaste bankkunder av SKI och nu får de åter högst betyg bland bankkunderna, denna gång kring hållbarhet. SKI konstaterar att det finns en stark koppling mellan upplevt samhällsansvar och kundnöjdhet.

– Frågor om hållbarhet, klimat och samhällsansvar har blivit allt viktigare för konsumenter, organisationer och företag. Vi har sedan år 2008 sett en allt starkare relation mellan kunders uppfattningar om samhällsansvar och hur nöjd man är. Det är bakgrunden till att vi nu lanserar ett separat hållbarhetsindex, som komplement till våra traditionella kundnöjdhetsmätningar, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Sparbanker får högst kundbetyg kring hållbarhet

SKI Hållbarhetsindex är baserat på ny forskning och fångar kundens syn på om dess leverantör investerar med tanke på framtida generationer, strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala och miljömässiga faktorer samt om leverantören tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I bankbranschen är det gruppen med Sparbanker som får högst kundbetyg på dessa frågor, med ett hållbarhetsindex på 73,0 från privatkunderna. Inom företagssegmentet får Sparbankerna betyget 73,9, medan övriga aktörer ligger signifikant lägre.

– Sparbankerna får i årets bankstudie högst betyg på både kundnöjdhet och hållbarhet av privat- såväl som företagskunderna. De har en nära och relationsorienterad affärsmodell och investerar synligt i lokalsamhället vilket uppskattas av kunderna, säger hållbarhetsanalytiker Karolina Kregert på SKI.

– Hållbarhet är en naturlig del av Sparbankernas värderingar och affärsidéer. Sparbankerna värnar om kunder och lokalsamhället och återinvesterar varje år en del av överskottet i olika lokala projekt som främjar hållbarhet i det lokala samhället. Glädjande uppskattas det mycket av våra kunder och ger oss energi att fortsätta utveckla de här frågorna, säger Björn Elfstrand vd Sparbankernas Riksförbund.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 Sparbanker och 24 Sparbanksstiftelser. Allt sedan den första Sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i Sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för Sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Presskontakt

Björn Elfstrand

Björn Elfstrand

Presskontakt Vd Sparbankernas Riksförbund 070-840 06 45

Relaterat innehåll

Ett branschförbund för landets Sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och Sparbanksstiftelser. De 58 medlemsbankerna har tillsammans cirka 200 bankkontor runt om i landet och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.

Sparbankernas Riksförbund representerar medlemsbankerna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemmarna. Förbundet har som Sparbankernas intresseorganisation även uppdrag att utveckla och förvalta Sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka innefattar gemensamma IT-lösningar, utveckling av nya banktjänster och regelverkshantering etc.

Om Sparbankerna
Sparbanken är din lokala bank. Den ger tillväxt till både dig och din ort. Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 Sparbanker och 24 Sparbanksstiftelser i Sverige. Tillsammans utgör landets Sparbanker en betydande del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna.

Alla Sparbanker har samma grundläggande värderingar och arbetar med sin unika affärsmodell utifrån tre grundläggande principer:

Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus
Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut
En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet återförs till bygden

En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.

Allt sedan den första sparbanken grundades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i Sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för Sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbankernas Riksförbund
Box 16249
103 24 Stockholm
Sweden