Gå direkt till innehåll
Sparbankerna är åter igen i topp med nöjdast privat- och företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex undersökning.
Sparbankerna är åter igen i topp med nöjdast privat- och företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex undersökning.

Pressmeddelande -

Sparbankerna har nöjdast kunder i år igen

Privat- och företagskunder har fått tycka till om sina banker och åter igen hamnar Sparbankerna på förstaplats med nöjdast kunder. Detta framgår av Svenskt Kvalitetsindex årliga kundundersökning Bank 2022.

Ett krig i vårt närområde har kastat in Europa i en ny kris. Den ekonomiska och politiska instabilitet som följt har påtagligt påverkat företag och människor på ett annat sätt än under pandemin. I undersökningen konstateras att både privatkunder och företagskunder blivit mer kravställande och mindre nöjda. En ny, osäker och oförutsägbar tid förändrar kundernas behov, krav och förväntningar. Nu söks trygghet, stabilitet och pålitlighet. Därför backar framför allt nischbankerna i årets undersökning.

– Det är glädjande att se att Sparbankerna åter igen har Sveriges nöjdaste kunder. Det är ett kvitto på vårt kundnära arbete och på vår starka lokala förankring, säger Björn Elfstrand vd för Sparbankernas Riksförbund.

Det personliga mötet är fortsatt viktigt

En trend som pågått några år är att privata bankkunder i större utsträckning hanterar alla sina bankärenden själva. Detta betyder att de digitala tjänsterna måste fungera bättre och bättre och vara tillgängliga dygnet runt.

En annan tydlig trend som förstärkts under året är att digitaliseringen har svårt att ersätta det fysiska bankmötet, framför allt inom företagssegmentet, där en betydligt lägre andel av kunderna ser att digitala tjänster kommer att kunna ersätta personliga kontakter och fysiska möten.

– En av anledningarna till att Sparbankerna får högst betyg kan vara för att vi fortfarande är väldigt närvarande lokalt med kontor, rådgivning, kontanter och annan personlig service i alla 58 Sparbanker med över 180 kontor.

Sparbankerna bidrar positivt till bygdens utveckling

Något som skiljer Sparbankerna från de andra bankerna är att Sparbankerna är lokala banker där pengarna ska stanna i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som vill bo och driva sin verksamhet i bankens område.

Över 80 % av Sparbankernas kunder har svarat att det är viktigt för mig som kund att delar av min banks vinst investeras i olika samhällsområden och att Sparbanken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt.

– Förra året delade Sparbankerna ut över 800 miljoner kronor till lokala föreningar, organisationer och initiativ som gjorde det bättre att bo på en ort där det finns en Sparbank.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 Sparbanker och 24 Sparbanksstiftelser. Allt sedan den första Sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i Sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för Sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt lokalt.

Kontakter

Björn Elfstrand

Björn Elfstrand

Presskontakt VD Sparbankernas Riksförbund 070-840 06 45

Relaterat innehåll

Ett branschförbund för landets Sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sveriges Sparbanker och Sparbanksstiftelser. De 58 medlemsbankerna har tillsammans cirka 185 bankkontor runt om i landet och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.

Sparbankernas Riksförbund representerar medlemsbankerna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemmarna. Förbundet har som Sparbankernas intresseorganisation även uppdrag att utveckla och förvalta Sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka innefattar gemensamma IT-lösningar, utveckling av nya banktjänster och regelverkshantering etc.

Om Sparbankerna
Sparbanken är din lokala bank. Den ger tillväxt till både dig och din ort. Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 Sparbanker och 25 Sparbanksstiftelser i Sverige. Tillsammans utgör landets Sparbanker en betydande del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna.

Alla Sparbanker har samma grundläggande värderingar och arbetar med sin unika affärsmodell utifrån tre grundläggande principer:

Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus
Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut
En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet återförs till bygden

En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.

Allt sedan den första sparbanken grundades i Sverige 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i Sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för Sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbankernas Riksförbund
Box 16249
103 24 Stockholm
Sweden