Gå direkt till innehåll
Roger Hemming till höger, delar ut stipendie för skriften GRÄNGE
Roger Hemming till höger, delar ut stipendie för skriften GRÄNGE

Pressmeddelande -

Lokalt stipendium till Redaktionskommittén för GRÄNGE

När GRÄNGE redaktionskommitté hade årsmötet den 7 maj i Blötbergets skola, överraskade Anders Hjelm och Roger Hemming från Sparbanksstiftelsens Förtroenderåd med att dela ut ett Lokalt stipendie på 15000 kr.
GRÄNGE är en historisk dokumentation av vad som hänt i bygden, med en utgåva om året. Utgivningen är ett samarbete mellan en mängd lokala föreningar som har ett "hembygdsintresse" av något slag.

Grangärde hembygdsförening, Skattlösbergs Bygdegille och Grängesbergs Bydgegille bildade en samarbetskommitté på 1960-talet för att stödja och samla det lokala kulturlivet. Deras gemensamma initiativ resulterade i skapandet av hembygdstidskriften GRÄNG, vars första nummer publicerades 1963 och innehåller historiska artiklar och bilder.

Med tiden anslöt fler föreningar sig till samarbetet, och organisationen utökade sitt namn till Samarbetskommittén för hembygdsföreningar inom Ludvika kommun. Idag är elva föreningar anslutna till samarbetet, och de träffas regelbundet för att stödja varandra och diskutera både utmaningar och glädjeämnen i kommunen.

Utgivandet av hembygdstidskriften är en huvudaktivitet för gruppen, och de kämpar nu med att hitta skribenter för att inkludera mer nutidshistoria och locka en yngre publik. Hjälp behövs för att locka till sig yngre författare som skriver om deras intressen och det som varit.

Motivering till stipendiet:

Att beskriva och bevara vardagshistorik från vårt lokala samhälle är stort och förtjänstfullt.

Skriften GRÄNGE produceras genom aktiv medverkan av flera personer som skribenter och fotografer och har en stark förankring i bygden.

Redaktionskommittén för GRÄNGE förvaltar detta uppdrag på ett mycket förtjänstfullt sätt genom årlig publicering av skriften GRÄNGE som beskriver bygdens lokala historia.

Redaktionskommittén för GRÄNGE får därför ett stipendie om 15 000 kronor som ett erkännande för genomfört arbete och stimulans för fortsatt årlig produktion av material i skrift och fotografier till GRÄNGE.

Förtroenderåd
Förtroenderåden ska föra en ständig diskussion med lokala banker i frågor som är aktuella, speciellt när det gäller samhällsengagemang. Arbetssättet är decentraliserat och förtroenderåden engagerar sig tillsammans med Swedbank.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Roger Hemming

Söderbärke 070-644 31 25

Vårt uppdrag

En stiftelse som främjar näringsliv, forskning/utbildning, idrott och kultur.

- Vara en resurs i kontakten mellan Swedbank och samhällsaktörer i Dalarna
- Inspirera och utbilda i sparbanksidén, såväl inom Swedbank som i det lokala samhället
- Verka för lokala bankstyrelser i Swedbank
- Vara en oberoende regional aktör som kan initiera och driva samarbeten
- Bidra med ekonomiska medel för utveckling och tillväxt i Dalarna

Sparbanksstiftelsen Dalarna
Åsgatan 30
791 71 Falun
Sverige