Pressmeddelande -

Teckna dyr vinter-el till låga sommarpriser blev succé för våra medlemmar.

- Trots att vi fortfarande har tämligen blygsamma volymer lyckas vi pressa ned priserna i botten. Idag har konsumenten mer makt att själv välja sin el-leverantör och auktionsförfarandet ställer detta på sin spets. Vi bjuder in över 95 elhandelsbolag till våra online-auktioner och det är lika spännande varje gång att se vart priserna tar vägen de sista självande minuterna, då auktionen är på väg att stängas, säger Pelle Lindberg.

KontoSmarts första el-auktion gick av stapeln 19 november 2010. Sedan dess har man genomfört ytterligare sex el-auktioner. Vid samtliga auktioner utom en har man lyckats få landets lägsta elpriser. Då elpriserna är färskvara gäller det att pricka in rätt dag för sin el-auktion. Nästa sommarauktion på el hålls den 23:e augusti.

Under mars 2011 lanserade KontoSmart även Nordens första webbtjänst för jämförelse av drivmedelspriser och kort från landets alla bensinbolag. Med ökad transparens på bensinmarknaden blir det lättare för konsumenterna att göra aktiva val.

- Genom att handla i grupp med våra medlemmar som kundbas försöker vi förhandla fram bättre villkor hos el- och bensinbolagen. Tillsammans kan vi pressa ned priserna då vi som motprestation lämnar över en homogen kundstock till den leverantören som erbjuder de bästa villkoren.

För medlemmar är det gratis att vara med i KontoSmart. Inga årsavgifter eller provisioner betalas. El- och bensinbolagen betalar istället en liten anvisningsprovision för de kunder man får via KontoSmart. Systemet gynnar både konsumenten som får lägre priser och bolagen som får nya kunder till en låg ackvisitionskostnad.  

För ytterligare information – kontakta Pelle Lindberg på telefon 070-571 74 42.

Slutresultat sommarauktion 28:e juni för prisområde 1-3
Rörligt el-pris:                       7,14 öre påslag/kWh på dagspriset/spotmarknad
1-årigt fast avtal:                   54 öre/kWh vilket betyder totalpris på 102,88öre/kWh
2-årigt fast avtal:                   56,4 öre/kWh vilket betyder totalpris på 105,88öre/kWh
3-årigt fast avtal:                   57 öre/kWh vilket betyder totalpris på 106,63öre/kWh

Slutresultat för prisområde 4 (södra Sverige)
Rörligt el-pris:                       7,14 öre påslag/kWh på dagspriset/spotmarknad
1-årigt fast avtal:                   57,4 öre/kWh vilket betyder totalpris på 107,13 öre/kWh
2-årigt fast avtal:                   56,4 öre/kWh vilket betyder totalpris på 105,88öre/kWh
3-årigt fast avtal:                   57 öre/kWh vilket betyder totalpris på 106,63öre/kWh

Totalpriserna avser medlemmar som bor i normalkommun och här ingår alla skatter och elcertifikat. Inga årsavgifter eller tillkommande kostnader. Priserna är också avtalssäkrade under hela perioden.

Ämnen

 • Marknad, börs

Kategorier

 • bensin
 • billigare bensin
 • billigare el
 • drivmedelskort
 • drivmedelspriser
 • elavtal
 • el
 • drivmedel
 • elpriser
 • gruppupphandling
 • medlemsklubb
 • medlemsklubb; klippkort; erbjudande

KontoSmart är Nordens första medlemsklubb för gruppupphandling av bastjänster som el och drivmedelskort. Genom gruppupphandlingar med våra medlemmar som bas förhandlar vi fram bättre villkor på de produkter och tjänster vi förmedlar. Under 2011 kommer fler tjänster att lanseras. Läs mer på www.kontosmart.se

Kontakter

Pelle Lindberg

Presskontakt grundare Styrelseordförande 070-5717442