Pressmeddelande -

”En kultgrej ” Vi har frågat västskåningarna hur de ser på spårvagnsplanerna

Vi har låtit fråga 1 000 invånare i Lund, Malmö och Helsingborg om deras kunskaper och attityder till spårvagnar. Invånarna i de tre städerna är bra pålästa kring skälen för spårvagnar. Närmare 7 av 10 nämner en bättre miljö och en fjärdedel uppger att en ökad kapacitet är en anledning. ”Attraktivare städer och mindre biltrafik” svarar 8% av de tillfrågade, 4% väljer ”kostnadsskäl” och 3% ”spåreffekten”. (alltså den ökade benägenheten att resa på räls jämfört med att ta bussen)

92% kan tänka sig åka med spårvagnarna

De öppna svaren bjuder på en intressant mix: ”Ett bra sätt att resa – god komfort”, ”För att få förbindelse till Brunnshög”, ”En kultgrej”, ”De inbillar sig att det ska bli bra”, ”Sammankoppla Rosengård och Centrum”. ”Politiskt utspel, de vill ha fler röster”, ”Politikernas stora ego och de vill bli ihågkomna för att vara miljövänliga”.

Kännedomen om planerna på spårvagnar är högst i Lund med 89% (I Malmö och Helsingborg 73%). Mats Helmfrid (m) " Jag är glad att 55 % av de tillfrågade är positiva. Hos oss har planerna kommit längst och många har tagit ställning. Därför är också 16% negativa. Utmaningen är att få den relativt stora andelen som är neutrala att bli positiva. Den främsta anledningen till att vi vill införa spårvagnar är att vi måste öka kapaciteten på lundalänken. Det har också hela 38% uppfattat. Spårvagnar är naturligtvis också bra för miljön, särskilt om vi kan locka bilister att åka kollektivt. 

Anders Rubin (s) Malmö " Andelen positiva i denna undersökning känns kanske lite högre än jag väntat mig. Nu måste de svåra frågorna om finansiering lösas. Vi riskerar att hamna i en situation där det finns såväl sakliga argument som folkligt stöd för spårvagnar, men politiken får inte till det. "

Anna Jänke (m) Helsingborg. "Det framkommer att männen är lika positiva som kvinnorna, något som i tidigare undersökningar inte framkommit lika tydligt. Hela 77% av de tillfrågade lyfter fram miljöaspekten. Det visar på en hög miljömedvetenhet hos invånarna och stärker oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla olika kollektivtrafiksmarta lösningar, såsom spårväg."

Mats Persson (fp) Region Skåne känner sig stärkt av resultatet. "Jag är överraskad över att så många ser det som en miljösatsning och att det är det vanligaste skälet som anges. Jag trodde att fler skulle ange " att det är bekvämt" som skäl. Men eftersom klimatfrågan och kvaliteten på luften i våra städer är ett problem är det trevligt att människor ser spårvagnen som en del i lösningen.

Eftersom ett av de stora skälen för spårvagn är bristande kapacitet finns det anledning för oss att bli bättre på att beskriva de utmaningar som vi har i kollektivtrafiken i våra större städer."

Ämnen

 • Energifrågor

Kategorier

 • framtid
 • kapacitet
 • kollektivtrafik
 • modernt
 • skåne
 • spårvagnar
 • stadsutveckling
 • tillväxt
 • attityder
 • kunskap
 • mätning
 • opinion
 • politiker
 • miljö

Regioner

 • Skåne

Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar vi för en smart kollektivtrafik i städerna – där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs, kan vi skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne.

Kontakter

Katarina Otz

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)72-183 45 99

Johanna Appelberg

Presskontakt Projektchef +46 (0)721-83 45 93