Pressmeddelande -

Uppsalahem förvärvar attraktivt markområde i Ulleråker av Specialfastigheter Sverige AB

Området Ulleråker är ett av de strategiskt viktiga utvecklingsområdena i Uppsala och här finns stor potential att skapa attraktiva bostadsområden. Uppsalahem planerar för mellan 500-600 nya bostäder och målet är en integrerad blandning av olika upplåtelseformer. Idag ligger Statens rättspsykiatriska klinik på det 50 000 kvm stora området. I söder gränsar fastigheten mot öppen brukad mark ner mot SLU och SVA och i öster mot Dag Hammarskjölds väg.

– Uppsalahem visar tydligt att vi är Uppsalas ledande bostadsbolag. Vi fortsätter vår offensiva och viktiga insats på att bygga nya hem åt uppsalaborna. Ulleråker är en viktig pusselbit för framtiden och jag ser verkligen framemot att utveckla bostäder i samklang med områdets unika förutsättningar, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Under 2012 kommer Uppsalahem att ansöka om ändring av detaljplanen för att det ska bli möjligt att bygga bostäder.

– Uppsala är en expansiv stad som är i behov av nya bostäder i centrala områden. Vi är glada att kunna bidra till Uppsalas fortsatta positiva utveckling säger Peter Karlström, vd Specialfastigheter Sverige AB.

 

För mer information kontakta

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem 0708- 24 89 01

Peter Karlström, vd Specialfastigheter Sverige AB, 013-24 92 01

Torbjörn Blücher, Fastighetschef Specialfastigheter Sverige AB, 013-24 92 02

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Östergötland

Specialfastigheter äger fastigheter som är byggda för speciella ändamål, som till exempel kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter, specialskolor och försvarsfastigheter.

Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Finansdepartementet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt en miljon kvadratmeter.

Marknadsvärdet uppgår till ca 16 miljarder kronor. Specialfastigheter har cirka 100 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Huvudkontoret finns i Linköping.

Kontakter

Ina Nehr

Presskontakt Ansvarig Kommunikation och PR 0703-82 92 24