Gå direkt till innehåll
Hur har utvecklingen av hjälpsökande för spelberoende sett ut under pandemin?

Pressmeddelande -

Hur har utvecklingen av hjälpsökande för spelberoende sett ut under pandemin?

Spelfriheten för noggrann statistik på alla hjälpsökande kontakter för att kunna följa utvecklingen i detalj.

Nedan följer några exempel på månadsrapporter.

Januari 2020 - Innan pandemins riktiga utbrott i Sverige.

Hjälpsökande spelare: 252 stycken

Antal män: 174 stycken Antal kvinnor: 78 stycken Genomsnittsålder: 26 år

Vanligaste spelformerna:

Nätkasino 4 av 10

Sportspel 4 av 10

Trav 1 av 10

Poker 1 av 10

Genomsnitt spärrade på spelpaus.se: 7 av 10

Mars 2020 - 2 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån.

Hjälpsökande spelare: 271 stycken

Antal män: 156 stycken Antal kvinnor: 115 stycken Genomsnittsålder: 27 år

Vanligaste spelformerna:

Nätkasino 5 av 10

Sportspel 2 av 10

Trav 2 av 10

Poker 1 av 10

Genomsnitt spärrade på spelpaus.se: 7,5 av 10

December 2020 - Kraftiga restriktioner införs kring krog och restauranglivet.

Hjälpsökande spelare: 612 stycken

Antal män: 389 stycken Antal kvinnor: 223 stycken Genomsnittsålder: 38 år

Vanligaste spelformerna:

Nätkasino 6 av 10

Sportspel 2 av 10

Trav 1 av 10

Poker 1 av 10

Genomsnitt spärrade på spelpaus.se: 9 av 10

Februari 2021 - Fortsatta restriktioner i Sverige. 

Hjälpsökande spelare: 594 stycken

Antal män: 343 stycken Antal kvinnor: 251 stycken Genomsnittsålder: 36 år

Vanligaste spelformerna:

Nätkasino 6 av 10

Sportspel 2 av 10

Trav 1 av 10

Poker 1 av 10

Genomsnitt spärrade på spelpaus.se: 9 av 10


Adam Kirstein Reuterswärd marknadschef på Spelfriheten sammanfattar intrycken så här:

- Den problemgrupp som ökat mest är kvinnor 25 - 40 år som tidigare inte haft en relation till spel men nu börjat spela nätkasino.

- På grund av att utbudet av tillgänglig sport begränsats har många gått från att spela sportspel till att börja spela nätkasino istället. 

- 9 av 10 som söker hjälp på Spelfriheten är avstängda på spelpaus.se men tagit återfall på olicensierade sajter. Här behöver verkligen politikerna prioritera frågan så möjligheten till olicensierat spel försvåras kraftigt, då det idag inte alls fungerar optimalt. 

- Spelbolagen måste bli bättre på att upptäcka risksignaler, vidta adekvata åtgärder och kontakta spelarna i mycket större utsträckning än vad som görs idag.

- Dubblering av antalet hjälpsökande förklaras enklast genom en ökad arbetslöshet och isolering vilket medfört ökad skärmtid och en större mottaglighet för spelreklam.

Avslutningsvis vill jag även lyfta fram att det under så utsatta tider är beklagligt att så pass många hjälpsökande upplever att de inte får rätt sorts hjälp och stöd från kommunerna. Den 1 januari 2018 blev spelberoende sjukdomsklassat och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso - och sjukvårdslagen. Jag hade personligen hoppats att vi 3 år efter ändrad lagstiftning hade kommit längre med att kunna erbjuda en omgående hjälp för Sveriges snabbast växande beroendeuttryck. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Spelfriheten är ensamma i Sverige om att tillhandahålla en dygnet runt öppen hjälpservice via telefon 08 - 37 43 00 och chatt på https://spelfriheten.se alla som svarar är spelberoende som idag lever ett spelfritt liv.

Varje tisdag och torsdag mellan kl 18.00 - 19.00 anordnas det öppna digitala självhjälpsmöten både för spelare och anhöriga.

Länk till mötet: https://zoom.us/join

Mötes ID: 444 781 632

Syftet med dessa möten är att skapa igenkänning och hopp.

Presskontakt

Adam Kirstein Reuterswärd

Adam Kirstein Reuterswärd

Presskontakt Ansvarig Marknad & PR +46 70 999 07 54
Finn Stenwall

Finn Stenwall

Presskontakt Behandlingsansvarig + 46 70 735 10 10