Gå direkt till innehåll
SVT granskar influencers reklam för illegala nätcasinon

Pressmeddelande -

SVT granskar influencers reklam för illegala nätcasinon

sqSVT Nyheter publicerade idag en djuplodande artikelserie där de granskat marknadsföringen av illegala nätcasinon med hjälp av några av Sveriges mest framstående spelinfluencers. Genom omfattande research och intervjuer har SVT lyft fram den oroande trenden med marknadsföring av spel som saknar licens i Sverige. För att belysa ämnet har SVT samarbetat med bland annat Spelfriheten för att få insikt i organisationens erfarenheter och hur deras hjälpsökande har påverkats.

"Marknadsföringen av olicensierade casinon som inte följer svensk lagstiftning är problematisk på många nivåer. Det är särskilt oroande när dessa aktörer riktar sin marknadsföring mot unga målgrupper, vilket ökar risken för spelberoende och negativa konsekvenser. Det är av yttersta vikt att vi ökar medvetenheten kring detta och agerar för att skydda de målgrupper som inte ska behöva exponeras för spel om pengar." säger Allan Erdman, kommunikationsansvarig på Spelfriheten.

I granskningen har det också framkommit att det i flera av sändningarna sker direkta uppmaningar till att spela tillsammans med sina följare. Detta trots att åldersgränsen på twitch endast är 13 år och att någon ålderskontroll inte genomförs.

"Det är än mer beklämmande att marknadsföringen inte bara riktar sig mot unga utan att den också är så aggressiv. Att de tar sina tittare i handen och föser dem in i att spela." utvecklar Allan Erdman.

Det som visat sig i SVT:s granskning är något som återspeglas hos våra hjälpsökande. Där medelåldern hos spelarna sjunker år för år och där många hänvisar till att de börjat spela innan de fyllt arton. När de ser tillbaka på sitt spelande kan många härleda att den osunda relationen till spel på olika sätt började redan inom dataspelandet. På Spelfriheten ser vi också riskerna med att det skapas en kultur kring spelande och att spel om pengar normaliseras på ett sätt så att riskerna glöms bort.


SVT Nyheters artiklar:

https://www.svt.se/kultur/har-...

https://www.svt.se/kultur/8-av...

https://www.svt.se/kultur/psyk...

https://www.svt.se/kultur/darf...

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Spelfriheten är ensamma i Sverige om att tillhandahålla en dygnet runt öppen hjälpservice via telefon 08 - 37 43 00 och chatt på https://spelfriheten.se de som svarar är spelberoende som idag lever ett spelfritt liv.

Varje tisdag och torsdag mellan kl 18.00 - 19.00 anordnas det öppna digitala självhjälpsmöten både för spelare och anhöriga.

Länk till mötet: https://zoom.us/join

Mötes ID: 444 781 632

Syftet med dessa möten är att skapa igenkänning och hopp.

Kontakter

Allan Erdman

Allan Erdman

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 73 610 85 68
Adam Kirstein Reuterswärd

Adam Kirstein Reuterswärd

Presskontakt Marknad och klientkoordinator +46 70 999 07 54
Finn Stenwall

Finn Stenwall

Presskontakt Behandlingsansvarig + 46 70 735 10 10

Relaterat innehåll

Om Spelfriheten

Spelfriheten AB startade sin verksamhet 2017. Vår grundidé var att forma en nytänkande behandling för spelberoende och anhörigproblematik. Vi ville ta fram en lösning som motsvarade problemets art och omfattning. För att detta skulle kunna bli verklighet har spelare, anhöriga och beroendeterapeuter varit med i skapandet från början till slut.

Vi lanserade våra behandlingspaket i samband med att spelberoende sjukdomsklassades och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 2018. Behandlingsmodellen följer de nationella riktlinjer gällande KBT och MI, men består av mycket mer än så. Dessa riktlinjer är endast ett par pusselbitar i ett större pussel för att ta sig an beroendeproblematiken.

Vår behandling bygger på igenkänning, insikt och kunskap. På psykodynamisk terapi, återuppväckande av undanträngda känslor, traumabearbetning och identifiering av anknytningsmönster. Modellen skapar möjligheter för klienten att reparera sig själv, sina relationer samt att lära sig vad som krävs för att möta livets upp- och nedgångar – utan att återvända till spelandet, medberoendet eller något annat destruktivt.

Spelfrihetens mål är att hjälpa både spelare och anhöriga att hitta frihet och lycka, oavsett bakgrund och historia.