Pressmeddelande -

Spendrups Bryggeri AB: Delårsrapport januari-september 2008

Spendrups Bryggeri AB: Delårsrapport januari-september 2008

  • Nettoomsättningen ökade 1 procent
  • Rörelseresultatet 74 MSEK
  • Ökade andelar på öl och vatten
  • Vinförsäljningen upp 15 procent
  • Exporten ökade 10 procent

Resultat
Resultatet för årets första nio månader uppgick till 74 MSEK (109 MSEK).
Resultatförsämringen beror framförallt på svaga resultat i de nyförvärvade bolagen Hellefors Bryggeri AB och Loka Brunn AB samt på ökade avskrivningar som följd av stora investeringar i nya produktionslinjer.
Åtgärder pågår för att anpassa omkostnaderna och därmed förbättra resultaten i de nya dotterbolagen.

 

Ämnen

  • Mat, dryck

Kontakter

Claes Åkesson

Presskontakt T f informationsdirektör 08-672 78 43