Gå direkt till innehåll
Utvärdering av riktlinjer för spelansvar genomförd av Sper
Utvärdering av riktlinjer för spelansvar genomförd av Sper

Nyhet -

​Sper har utvärderat hur etiska spelriktlinjer följs

En utvärdering av de självreglerande riktlinjerna för spelansvar är genomförd av branschorganisationen Sper. Snittet landar på 2,8 av 3 möjliga. Det är en höjning från förra året, men kunskapen om spelproblem och fokus på forskning är något som kan bli bättre.

Branschorganisationen Sper jobbar för ett starkt konsumentskydd för spel om pengar. Bland annat har organisationen verkat för självreglering under 15 år, genom att ha gemensamma riktlinjer för spelansvar. För att riktlinjerna inte ska bli en pappersprodukt utvärderas årligen hur riktlinjerna följs. Medlemmarna identifiera gapet mellan de antagna riktlinjerna och vad som sker i praktiken. Den senaste utvärdering visar ett snitt bland Spers medlemmar på 2,8 av 3. Detta är ett förbättrat resultat jämfört med förra året, då snittet låg på 2,6.

− Det är bra att göra löpande utvärderingar. Inte för att hänga ut någon, utan för att det alltid leder till fruktsamma samtal mellan medlemmarna. Vi kan lyfta fram vad som fungerar bra och vad som måste bli bättre, eller ske på ett annat sätt. Kunskapsutbyte om spelansvar kan det aldrig bli för mycket av, säger Jenny Nilzon, vd på Sper.

Spers medlemmar visar bra resultat när det gäller att erbjuda en trygg och säker spelupplevelse. Det handlar om att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt genom olika spelansvarsåtgärder anpassat till produktion och distribution. Bolagen visar också ett bra resultat avseende korrekt och tydlig information till konsumenten så att denne kan ta välinformerade beslut kring sitt spelande.

Områden där medlemmarna kan utvecklas vidare är bland annat samarbete med olika intressenter för att skaffa insikt i frågor som rör spelproblem och spelansvar. Medlemmarna har också utvecklingspotential när det gäller uppmuntran till oberoende forskning med syfte att utveckla praxis för spelansvar samt främja en bättre förståelse för de sociala effekterna av spel.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Maria Wennerberg Sedigh

Maria Wennerberg Sedigh

Presskontakt vd +46 70 540 17 22

Spelbranschen i samverkan för en sund, modern och hållbar marknad.

SPER är en branschorganisation som har verkat på den svenska spelmarknaden i 15 år. Vi verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad genom att bland annat sätta riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvar. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel och av stödmedlemmar som är engagerade på spelmarknaden. Vi tror på att en marknad med öppen dialog och samarbete och en ansvarsfull självreglering är det bästa för konsumenterna.

SPER - Spelbranschens Riksorganisation
Götgatan 22 A
118 46 Stockholm
Stockholm