Skip to main content

Expertgrupp får ökad makt att fälla spelreklam

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 10:14 CET

Spelbranschens Etiska Råd (SPER) ökar oberoendet för bedömning av spelreklam. En expertgrupp kan nu själva granska, bedöma och fälla spelreklam som anmäls till SPER. Besluten fattades tidigare i SPER:s styrelse. Förändringen är ett led i att öka förtroendet för spelbranschen, skapa en hållbar spelmarknad med tydliga riktlinjer för vad som är etisk marknadsföring.

- Vi tar ledartröjan för en hållbar spelmarknad med stärkt konsumentskydd och ökat spelansvar. Det är viktigt att det sker en oberoende prövning av spelreklam som anmäls till oss. Genom att besluten fattas av expertgruppen ökar vi självständigheten och trovärdigheten, säger Maria Lindström, generalsekreterare för SPER.

SPER ombildas inom kort till branschorganisation för hela spelbranschen och kommer då att jobba ännu hårdare med frågor om förtroende för branschen och ett högt konsumentskydd.

Att branschen själva tar ansvar för etisk reklam och marknadsföring är en viktig del på en sund spelmarknad. Självreglering är ofta bättre än lagstiftning då den snabba tekniska utvecklingen gör att lagstiftning snabbt blir inaktuell.

Fakta om Spers Externa Expertgrupp för marknadsföring (SEEM):

  • SPER:s medlemmar har antagit riktlinjer för etisk marknadsföring för spel.
  • Privatpersoner, organisationer och andra medlemmar kan anmäla brott mot riktlinjerna.
  • SEEM granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPER:s riktlinjer för marknadsföring och fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot SPER:s riktlinjer eller inte.
  • Alla beslut publiceras på SPER:s hemsida
  • SEEM består av tre ledamöter som har expertis inom frågor om spel, företagsetik och kommunikation. SEEM leds av en jurist kunnig inom marknadsrätt.

För mer information:Maria Lindström, generalsekreterare SPER, 070-320 28 12

FAKTA SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel.