Gå direkt till innehåll
Maria Lindström blir ny generalsekreterare för SPER

Pressmeddelande -

Maria Lindström blir ny generalsekreterare för SPER

Maria Lindström blir ny generalsekreterare för Spelbranschens Etiska Råd (SPER). Maria kommer närmast från Regeringskansliet där hon varit biträdande chef och politiskt sakkunnig på Folkpartiets samordningskansli i Rosenbad. I samordningskansliet förhandlades Alliansens regeringspolitik fram.

– Spelmarknaden står inför stora förändringar och arbetet med en omreglering av marknaden har inletts. Med Maria som ny generalsekreterare för SPER vill vi öka dialogen kring etik inom marknadsföring och försäljning av spel och sätta en tydlig standard för branschen, som en naturlig del i en långsiktigt hållbar omreglering, säger Lennart Käll, ordförande för SPER och vd för Svenska Spel.

Maria Lindström har en lång bakgrund inom politiken – från Regeringskansliet, i Bryssel och ett flertal olika politikområden. Innan Maria jobbade på Folkpartiets samordningskansli var hon anställd på Stockholms Regionplane- och trafikkontor, dessförinnan i Europaparlamentet för Folkpartiet. Maria har också arbetat som tjänsteman i Finansdepartementet. Maria har en pol. mag. med inriktning mot nationalekonomi från Uppsala Universitet.

– Jag ser verkligen fram emot att få arbeta för ett stärkt fokus på etikfrågorna i spelbranschen. Det är ett spännande läge att komma in i, med en bransch i stark förändring och en nystartad politisk process för att förändra regelverket. Jag hoppas kunna dra nytta av min erfarenhet av politiska beslutsprocesser och att SPER kan bli en stark röst i den regleringsdebatt som pågår. Det är viktigt att vi i den diskussionen också för in konsumentskyddsperspektiv, speletiska frågor och nyttan med självreglering, säger Maria Lindström.

Maria Lindström tillträder sin tjänst den 11 maj 2015.

Korta fakta

Namn: Maria Lindström

Ålder: 37 år

Bor: Liljeholmskajen, Stockholm

Familj: Sambo, två söner 2 och 5 år, en bonusson 11 år.

Senaste anställning: Biträdande chef på Folkpartiets samordningskansli, Regeringskansliet

Utbildning: Pol mag, inriktning nationalekonomi, Uppsala Universitet.

Gör på fritiden: Tränar, umgås med familjen, läser, rider.

Aktuell som: Ny generalsekreterare för Spelbranschens Etiska Råd, SPER.

För mer information, kontakta:

Lennart Käll, ordförande SPER, 010-120 77 77.

Maria Lindström, generalsekreterare SPER, 073-680 47 94.

Ämnen

Kategorier


FAKTA SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Lottericentralen, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska PostkodLotteriet och Svenska Spel. 

Kontakter

Maria Wennerberg Sedigh

Maria Wennerberg Sedigh

Presskontakt vd +46 70 540 17 22

Spelbranschen i samverkan för en sund, modern och hållbar marknad.

SPER är en branschorganisation som har verkat på den svenska spelmarknaden i 15 år. Vi verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad genom att bland annat sätta riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvar. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel och av stödmedlemmar som är engagerade på spelmarknaden. Vi tror på att en marknad med öppen dialog och samarbete och en ansvarsfull självreglering är det bästa för konsumenterna.

SPER - Spelbranschens Riksorganisation
Götgatan 22 A
118 46 Stockholm
Stockholm