Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SPER friar Postkodlotteriets reklamfilm

Postkodlotteriets reklamfilm ”Café” har anmälts till Spelbranschens Etiska Råd (SPER). Anmälaren menar att reklamfilmen är påträngande, framkallar ångest och manar till överdrivet spelande. SPER:s styrelse har beslutat att reklamfilmen inte strider mot SPER:s etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring för spel. Beslutet är i enlighet med den rekommendation till beslut som SPER.s externa expertgrupp för marknadsföring, SEEM, har utfärdat.

- Det är bra att spelreklam anmäls och prövas på det här sättet. Poängen med självreglering är ju att branschen själv sätter upp regler och riktlinjer, och ser till att dessa följs. Det är viktigt att spelreklam görs på ett ansvarsfullt sätt, säger Maria Lindström generalsekreterare för SPER.

- Ett viktigt beslut efter en seriös och väl genomarbetad process av SPER, säger Pia Dahlén, marknads- och försäljningschef på Postkodlotteriet.

Fakta SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. SPER har antagit etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar, som medlemmarna förbundit sig att följa. SPER tar emot anmälningar mot sina medlemmars marknadsföring.

Fakta: SEEM är SPERs externa expertgrupp för marknadsföring. Expertgruppen består av tre personer. Ordföranden är en erfaren marknadsrättsjurist, Ylva Aversten. Expertgruppen granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPER:s riktlinjer samt utfärdar rekommendationer till beslut som behandlas av SPER:s styrelse.

För mer information:

Maria Lindström, generalsekreterare SPER

Tfn: 070-320 28 12

Epost: maria.lindstrom@sper.se

Pia Dahlén, marknads- och försäljningschef Postkodlotteriet

Tfn: 070-175 32 23

www.sper.se/fallningar

Ämnen

Kategorier


FAKTA SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. 

Presskontakt

Maria Wennerberg Sedigh

Maria Wennerberg Sedigh

Presskontakt vd +46 70 540 17 22

Spelbranschen i samverkan för en sund, modern och hållbar marknad.

SPER är en branschorganisation som har verkat på den svenska spelmarknaden i 15 år. Vi verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad genom att bland annat sätta riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvar.
Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel och av stödmedlemmar som är engagerade på spelmarknaden. Vi tror på att en marknad med öppen dialog och samarbete och en ansvarsfull självreglering är det bästa för konsumenterna.

SPER - Spelbranschens Riksorganisation
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm
Stockholm