Skip to main content

Rapport: Nya och bättre läkemedel - men inte för alla

Nyhet   •   Feb 05, 2020 11:17 CET

Behandlingen av förmaksflimmer har förbättrats. Det är betydligt fler som får en adekvat behandling jämfört med för tio år sedan. Samtidigt finns det tydliga skillnader mellan yngre äldre (65–79) och äldre äldre 80+. Den äldsta åldersgruppen får oftare felaktig behandling och får i lägre grad tillgång till de nyaste läkemedlen. Den bild av läkemedelsbehandling vid förmaksflimmer som analysen i den här rapporten ger passar därmed in i ett mönster som även finns inom andra terapiområden. De allra äldsta patienterna diskrimineras när det gäller tillgång till nya läkemedel. Till det ska läggas att de fortfarande ofta får olämpliga läkemedel och allt för ofta väldigt många läkemedel. Den svenska hälso- och sjukvården har en läxa att göra när det gäller äldre och läkemedel.

Rapporten finns för nedladdning här