Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Äldre diskrimineras i läkemedelsvården

SPF anser att åldersdiskrimineringen i läkemedelsvården kan och bör undvikas. Den samlade kunskapen inom området tyder på att mycket kan förbättras för äldre, multisjuka patienter. Ju fler läkare en patient träffade under 2010 ju fler olämpliga läkemedel ordinerades. Andelen multimedicinerade äldre och andelen med olämpliga läkemedel kan därför tolkas som mått på kvaliteten i äldrevården i kommunerna.

- Samtidigt som människor med stigande ålder blir känsligare för läkemedel, så behandlas de med allt fler mediciner. Det är förknippat med onödiga sjukvårdsbesök och inläggningar på grund av biverkningar och krockande läkemedel, säger Lars Nilsson, sakkunnig i SPF och prof. em. i farmakologi.

 • Under 2011 hade omkring 46 procent av befolkningen 80 år och äldre under året hämtat ut tio eller fler läkemedel på recept från apoteken.
 • - Totalansvaret för läkemedelsbehandling av äldre multisjuka patienter bör ligga hos en utsedd läkare, som gör en helhetsbedömning av om patientens totala läkemedelsbehandling är rimlig, säger Karl Erik Olsson, förbundsordförande i SPF. Det har vi krävt i flera år utan resultat. Dessutom bör alla behandlingar följas upp, vilket inte görs idag. Det ska finnas mål för behandlingen, säger han.

  För vidare information kontakta: Lars Nilsson, lars.nilsson@spf.se; 070-602 3981.

 • Kunskap saknas om hur läkemedel ska doseras eller kombineras för äldre, eftersom läkemedel främst utprovas på yngre.
 • Omkring en tredjedel av 80 år och äldre har ordinerats läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga.
 • Ämnen

  Taggar


  SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

  Presskontakt

  Anna Eriksson

  Anna Eriksson

  Presskontakt presschef 0706-606993

  Relaterat material