Skip to main content

Äldre ska ha rätt att jobba så länge de vill

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 11:22 CET

Alla ska ha rätt att jobba.

- Alla äldre som kan ska ha rätt arbeta så länge de vill, säger Karl Erik Olsson, förbundsordförande i SPF. Allting annat är ålderism, det vill säga att man inte ser till människan bakom åldern.

Vi kommer inte ifrån att flera måste jobba, om inte landets ekonomi ska lida skada. Bland annat för att vi ska ha råd att betala framtida pensioner. Det gäller både unga och gamla. Gärna då på sina egna villkor.

Attityderna är det största hindret, eller om man så vill ålderismen. Arbetsgivarna, utbildningssystemen, försäkringssystemen och de yngre arbetskamraterna borde välkomna att fler äldre jobbar.

Förutom att det ger ett bidrag till samhällets inkomster som möjliggör bättre pensioner är det även nödvändigt för att samma samhälle ska ha råd att ta hand om dem som är uppslitna vid eller före 65 års ålder.

För mer information, kontakta: Karl Erik Olsson, ordförande, 0708-73 82 59 eller Cathrine Swenzén, informationschef, 0733-89 80 18, cathrine.swenzen@spfpension.se Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 262 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 202 900 ex.
SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

1(1)

Postadress Besöksadress Telefon E-post Sveriges Pensionärsförbund Hantverkargatan 25A, 8 tr 08-692 32 50 vx info@spfpension.se Box 22574 Stockholm Telefax Internet 104 22 STOCKHOLM 08-651 09 29 www.spfpension.se

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Bifogade filer

PDF-dokument