Pressmeddelande -

Höstbudgeten: "Magert med satsningar till landets 2 miljoner pensionärer"

- Ungefär hälften av landets 2 miljoner pensionärer lever på inkomster på runt 16 000 kronor före skatt eller lägre. Det är inkomstnivåer som statsministern, i frågan om ingångslöner, har menat att det inte går att leva på. Det är därför anmärkningsvärt att det är så magert med satsningar i höstbudgeten för att förstärka pensionärernas ekonomi, säger Christina Rogestam.

- Höstbudgeten innehåller visserligen en mindre höjning av tandvårdsbidraget för de yngre pensionärerna och en överenskommelse om extratjänster i äldreomsorgen. Det är värt att påminna om att under de senaste 10 åren har pensionerna stått helt still i dagens penningvärde, samtidigt som lönerna ökat med 20 procent och hyrorna med liknande tal. Från SPF Seniorerna menar vi att en höjning av bostadstillägget till pensionärer borde ha funnits med och vi undrar var den utlovade sänkningen av pensionärsskatten tagit vägen? Nu blir det istället fortsatt knapra tider för många seniorer, avslutar Christina Rogestam.

Ämnen

  • Lön, Pension

Kategorier

  • höstbudget
  • höstbudgeten
  • pensionärer
  • seniorer
  • pensionärsskatt
  • bostadstillägg

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.
http://www.spfseniorerna.se/

Kontakter

Anna Eriksson

Presskontakt presschef 0706-606993