Pressmeddelande -

Ny prognos: de ekonomiska motgångarna för pensionärerna fortsätter

Livsmedel, hyror, löner, bostadstillägg och pensioner 2007-2017 (diagram 1):
Livsmedelspriserna har vuxit 6 procentenheter snabbare än snittpensionen efter skatt de senaste tio åren, samtidigt har hyrorna ökat 3 procentenheter mer än snittpensionen. Maxbeloppet för bostadstillägget, som är en del av pensionssystemet, har tappat närmare 12 procentenheter i förhållande till hyrorna sedan 2007. Lönerna efter skatt har ökat med närmare 17 procentenheter i förhållande till snittpensionen efter skatt på 10 år.

- Bromsen i pensionssystemet har sänkt pensionerna tre gånger och är en bidragande orsak till att vi halkat efter livsmedelspriser, hyror och löneutveckling. Även om skatten på pensionsinkomster har sänkts fem gånger av den tidigare Alliansregeringen och en gång av den nuvarande rödgröna regeringen under denna period så har det inte varit tillräckligt. Grundproblemet är att pensionssystemet inte uppfyller sitt syfte om att ge ekonomisk trygghet på äldre dagar, hela systemet måste göras om, säger Christina Rogestam förbundsordförande SPF Seniorerna.

Livsmedel, hyror, löner, bostadstillägg och pensioner 2017-2021 (diagram 2):
Inkomstpensionerna är nu på väg ur balanseringsperioden (åren när bromsen ligger i), ändå visar prognoser för de närmaste fem åren att pensionärerna kommer att fortsätta få det kärvt. En snittpensionär tappar nästan 4 respektive strax över 2 procentenheter till livsmedelskostnader respektive hyra under de närmaste fem åren. Maxbeloppet för bostadstillägget kommer att förlora närmare 8 procent gentemot hyrorna under samma period och lönerna drar ifrån med ytterligare 8 procentenheter i förhållande till snittpensionen.


Sammantaget under åren 2007-2021 (diagram 3) har pensionärerna halkat efter och kommer att fortsätta tappa i förhållande till livsmedelspriser, hyror och löner.

Fredag 17 mars publicerade Aftonbladet i sin printupplaga delar av denna undersökning (artikeln finns i skrivande stund inte på webben).

För ytterligare information och kommentarer: Anna Eriksson, pressekreterare SPF Seniorerna: 0706-606 993 eller anna.eriksson@spfseniorerna.se

Ämnen

  • Lön, Pension

Kategorier

  • pensioner
  • pensionssystemet
  • prognos 2017-2021
  • prognos pensioner
  • löneutveckling
  • hyresutveckling
  • livsmedelspriser

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.
http://www.spfseniorerna.se/

Kontakter

Anna Eriksson

Presskontakt presschef 0706-606993