Pressmeddelande -

Nya Eurostat-siffror: 312 000 äldre riskerar ett liv i fattigdom

Andelen svenska pensionärer som lever under EU:s gräns för risk på fattigdom (60 % av medianinkomsten, ca 12 000 kr/mån) är fortsatt högre i Sverige än i grannländerna. Det handlar idag om 312 000 svenska pensionärer som hamnar under gränsen för risk för fattigdom. Det visar färska siffror från Eurostat (EU-kommissionens statistik).

Andel av befolkningen under gränsen för risk för fattigdom (60 % av medianinkomsten), 65 år och äldre

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-snitt 18,4 19,1 18,9 17,9 16,0 15,9 14,5 13,7 13,7 14,1 14,6
Danmark 17,4 17,7 18,1 20,1 17,7 13,9 12,8 10,1 9,8 9,1 8,5 8,8
Finland 21,8 21,6 22,5 22,1 18,3 18,9 18,4 16,1 16,0 13,8 12,3 12,3
Sverige 11,3 9,9 15,3 16,2 14,2 15,9 15,9 15,0 13,6 15,9 16,8 15,8
Island 11,8 15,1 15,0 12,4 4,9 4,3 4,5 4,0 6,9 5,8 5,9
Norge 16,8 14,1 14,7 12,2 12,0 11,1 9,2 9,7 9,8 8,9 9,0 8,6

För Sveriges del handlar det visserligen om en minskning sedan förra året: från 16,8 till 15,8 procent (eller från 328 000 till 312 000 personer). Men nära var sjätte pensionär i Sverige lever alltså under gränsen. Själva gränsen på 60 % av medianinkomsten har ökat något från ca 11 800 kr till omkring 12 000 kr mellan åren 2016 och 2017. Kvinnor är överrepresenterade (20 %, mot 11 % bland män) bland de äldre som lever under gränsen för risk för fattigdom.
För att få en uppfattning om hur stor andel som ligger precis över gränsen och hamnar i gruppen som maximalt när upp till 70 % av medianinkomsten finns för Sveriges del 32,7 % av de som är 65 år och äldre. I åldern 75 år och äldre handlar det om 46,8 % som ligger under eller strax över gränsen för risk för fattigdom.

I åldersgruppen 75 år och äldre är siffrorna ännu högre: 22,8 procent lever under EU:s gräns för risk för fattigdom. Också bland de äldsta är kvinnor överrepresenterade – nära var tredje kvinna (28,8 %) som fyllt 75 år har en inkomst under fattigdomsgränsen.

Andel av befolkningen under gränsen för risk för fattigdom (60 % av medianinkomsten), 75 år och äldre

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-snitt 21,7 22,0 21,4 20,3 18,2 17,9 15,8 14,8 15,1 15,5 16,1
Danmark 23,1 22,6 22,7 25,6 24,9 22,1 18,6 14,8 14,8 15,0 14,7 15,4
Finland 28,5 28,1 30,1 31,2 24,4 26,5 27,6 23,9 24,0 21,6 18,2 19,0
Sverige 17,4 15,2 21,6 23,5 19,9 23,0 22,6 21,9 19,8 22,2 24,5 22,8
Island 16,4 22,7 23,1 17,3 7,8 6,7 4,9 3,8 9,8 7,7 9,6
Norge 24,6 22,8 24,1 19,9 19,8 19,3 15,0 17,6 17,6 16,9 16,2 16,1

Vad tycker SPF Seniorerna?
- Pensionssystemet klarar inte av att ge ekonomisk trygghet idag eller i framtiden. Vi har här en stor grupp människor som arbetat och betalat skatt under sina liv men som nu tvingas vända på varenda krona. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Nära var sjätte senior hamnar under gränsen, och en lika stor grupp ligger precis över den. Från SPF Seniorerna har vi länge varnat för denna utveckling, ändå uteblir kraftfulla politiska åtgärder. Pensionssystemet måste förändras, det saknas en social dimension i systemet. Pensionerna måste höjas för både dagens och morgondagens pensionärer, säger Eva Eriksson ordförande för SPF Seniorerna.

Expressen finns ytterligare kommentarer från SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.

Ämnen

  • Lön, Pension

Kategorier

  • fattigpensionär
  • fattigdomsgräns
  • eurostat
  • pensionssystemet
  • pensioner

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 265 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.
http://www.spfseniorerna.se/

Kontakter

Anna Eriksson

Presskontakt presschef 0706-606993