Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SPF stödjer inte off-labelanvändning av läkemedel

Lars Nilsson, sakkunnig i SPF, säger blankt nej till att använda läkemedel vars effekt inte är utvärderad och säkerställd. Lucentis är ett läkemedel godkänt för ögonsjukdomar. Avastin är långt ifrån säkerställt när det gäller effekter för ögonsjukdomar.

Läkemedelsverket anser liksom Lars Nilsson att godkända preparat ska användas när sådana finns. Lucentis är godkänt för behandling av ögonsjukdomar. Avastin är godkänt för behandling av till exempel bröstcancer, lungcancer i vissa former, samt en mängd andra typer av cancer. Det finns heller ingen ansökan om att godkänna Avastin för ögonsjukdomar.

Dokumentationen som finns för ögonanvändning av Avastin visar brister på grund av avsaknad av detaljerad information. Däremot har en ökad risk för ögoninflammation observerats i den studie som utvärderat användningens ögonbiverkningar.

- SPF bör inte stödja användningen av Avastin, när inte Läkemedelsverket kan bedöma värdet av Avastin i ögonsjukvården, säger Lars Nilsson.

För vidare information kontakta:
Lars Nilsson, prof.em. i farmakologi
mobil 070-602 3981 e-post: lars.nilsson@spfpension.se

Ämnen

Taggar


SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Presskontakt

Anna Eriksson

Anna Eriksson

Presskontakt presschef 0706-606993

Relaterat material