Gå direkt till innehåll
Tålamodet är slut bland pensionärerna!

Pressmeddelande -

Tålamodet är slut bland pensionärerna!

Det konstaterar SPFs förbundsstyrelse på tisdagen. Allt fler hör av sig om svårigheter att klara sig på en sjunkande pension och dessutom högre skatt. Partierna måste redovisa vad de tänker förändra inför valet. Pensionärer är totalt 26 procent av valmanskåren och rekordmånga är beredda att byta parti för att få en förändring!

I gårdagens upplaga av Aftonbladet redovisas statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, att allt fler pensionärer tvingas leva under EU:s så kallade fattigdomsstreck. Antalet har i princip fördubblats sedan 2005. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson anser att det är för många men att detta till stor del beror på en svag anknytning till arbetsmarknaden för ensamstående kvinnor födda på 20- och 30-talen.

Socialförsäkringsministern anser dock att det är viktigt att äldre får del av inkomstökningarna i ekonomin och därför ska pensionsutvecklingen följa löneutvecklingen i samhället. Därför har regeringen även föreslagit sänkt skatt för pensionärer i år.

SPF anser att socialförsäkringsministerns kommentarer är vilseledande och delvis upprörande:

- Dessvärre är det så att många, särskilt kvinnor, som arbetat hela livet med låg lön och kanske varit barnlediga under några år, tillhör gruppen fattigpensionärer. Detta är inte förenligt med tankarna bakom ett solidariskt trygghetssystem.

- Principen i pensionsuppgörelsen var att pensionerna skulle följa löneutvecklingen. Men genom att den så kallade Bromsen har utlöst inte mindre än tre gånger sedan 2009 (åren 2010, 2011 och 2014) har den verkliga utvecklingen blivit annorlunda. Under åren 2010-2014 har lönerna ökat med cirka 15 procent, medan pensionerna har minskat med 2,1 procent. För en pensionär som under 2009 hade 11 000 kronor i pension innebär detta att han har ca 1 900 kronor mindre i bruttoinkomst än löntagaren.

- Det är sant att skatten för pensionärer har sänkts vid flera tillfällen. Men sänkningarna har hela tiden varit mindre än vad de lönearbetande fått via jobbskatteavdraget. Denna orättvisa att beskatta pensionärer högre än de som arbetar är oacceptabel. Vid en så låg pension som 11 000 kronor är skatten 1 974. Detta är 278 per månad mer än för arbetsinkomst och kvar blir endast 9 026 kronor.

För denna person med låg pension leder de två orättvisorna till cirka 2 150 kronor försämrad inkomstnivå i förhållande till löntagaren.

SPF konstaterar nu att tålamodet är slut. Partierna, både i regeringen och i opposition, måste nu redovisa vad de tänker förändra inför valet. Mängder av pensionärer (totalt 26 % av valmanskåren) är beredda att byta parti för att få igenom en förändring!

För vidare information kontakta:
Karl Erik Olsson, förbundsordförande, mejladress karl.erik.olsson@spf.se eller mobil 0708-73 82 59.


SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 270 000 medlemmar i 830 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 207 900 ex.

SPFs prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Presskontakt

Anna Eriksson

Anna Eriksson

Presskontakt presschef 0706-606993

Relaterat material