Pressmeddelande -

Vad händer före och efter valet?


- Nya bud från Regering och opposition om pensioner och skatter?
- Översyn av pensionssystemet?

- Detta är några av de frågor som vi kräver svar på inför valet, säger Karl Erik Olsson, förbundsordförande i SPF. I år driver vi äldrefrågor som aldrig förr. Tillsammans med de övriga pensionärsförbunden överväger vi att tillsätta en egen arbetsgrupp om pensionssystemet.

SPF går ut i en massiv kampanj inför valet och slåss för äldrefrågor. Bland annat kommer SPF att finnas på plats i Almedalen och arrangera tre seminarier, ett om trygghetsboende nu och i framtiden, ett om övermedicinering under rubriken ”Medicinering av riktigt gamla rena rama experimentverksamheten” och slutligen ett om våld mot äldre och äldres rättigheter. Seminarierna leds av Karl Erik Olsson och många kunniga debattörer deltar.

27 augusti – 11 september kommer SPF att ha två kampanjbussar som rullar från norr och söder, en buss startar i Ystad och en i Haparanda och de möts på Skansen i Stockholm 11 september där ett stort evenemang går av stapeln. Förbundets ordförande och dess båda vice ordförande kommer att vara med under resan. Det blir sammanlagt ca 40 stopp på olika orter och överallt är SPF-föreningar förberedda och ordnar debatter och olika aktiviteter.

Vecka 37, 13-19 september, SPF:s årliga kampanjvecka kommer i år att fokusera på tre huvudområden: Äldres ekonomi: skatter och pensionssystem, övermedicinering och enhetliga taxor för äldre i kommunerna.

Vi bjuder på frukostmöte tisdagen 25 maj, kl 07:30- ca 09:00.
Plats: Grodan Sergel, Sveavägen 9 i Stockholm.

Välkommen

För mer information, kontakta:
Karl Erik Olsson, ordförande, 0708-73 82 59 eller Cathrine Swenzén, informationschef, 0733-89 80 18, cathrine.swenzen@spfpension.se
Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 262 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 202 900 ex.
SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Idag, år 2010, är SPF en medlemsorganisation för människor som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF är politiskt och religiöst obundet. Organisationen har cirka 260 000 medlemmar, 850 föreningar, 27 distrikt och ett förbundskansli. Inflytande, valfrihet och livskvalitet sammanfattar vad SPF arbetar med för medlemmarnas bästa. Aktivitet och gemenskap samt rättigheter och inflytande är centrala frågor för SPF, som aktivt arbetar för en bra politik för äldre, inte minst ekonomiskt, samt en bra folkhälsa för äldre. Inom SPF kan, den som vill, hitta intressanta områden att aktivera sig inom och finna gemenskap.

Ämnen

  • Valet 2010

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Anna Eriksson

Presskontakt presschef 0706-606993