Gå direkt till innehåll
Jonas Forsman, CTO. Foto: Kristina A. Nebron.
Jonas Forsman, CTO. Foto: Kristina A. Nebron.

Pressmeddelande -

Fintechbolaget som skapar lönsamhet för både butik och leverantör

Splitgrid är fintechbolaget vars programvara hjälper leverantörer och butiker till en bättre lönsamhet och ett tryggare betalningsflöde. Programvaran implementeras i befintligt kassasystem, automatiserar betalningen mellan butik och leverantör och analyserar försäljning och lagerstatus.

Splitgrids programvara automatiserar betalningen mellan butik och leverantör och kommunicerar enkelt med butikens kassasystem. Ett helt nytt tänk inom retail som innebär att leverantören får betalt för sina varor och att butiken enkelt slipper oönskad lagerbindning och sänker sina kostnader. Splitgrid går in som tredje part och digitaliserar de avtal som butiken och leverantören överenskommit. Avtalen reglerar hur programvaran ska fördela de medel som kommer in i butiksdatasystemet.

– När en vara säljs slussas en avtalad del av pengarna till leverantören och resterande del stannar hos butiken. Idag är systemet integrerat mot 17 kassasystem och kan implementeras på någon timme, säger Jonas Forsman, en av grundarna.

Proaktiv affärsstrategiProgramvaran läser av och analyserar försäljningen dagligen och skapar rapporter som skickas automatiskt till leverantören tillsammans med betalningen. Systemet innebär att butiken får en djupare förståelse för konsumenternas efterfrågan och kan optimera sitt utbud. Samtidigt kan leverantörerna för första gången få veta vad de faktiskt har sålt och inte bara vad de har skickat en faktura på.

– I och med den löpande uppdateringen slipper båda parter missa betalningar och ett lager som inte motsvarar försäljning och efterfrågan. Ett exempel är en av våra första kunder, butiken var på fallrepet men med vår hjälp ökade man omsättningen med 20 %, istället för att tvingas lägga ner, på grund av att de proaktivt kunde optimera sitt lager utefter efterfrågan, säger Jonas.

Öppnar upp för nya samarbetenEn minskad risk för leverantör och mindre likviditetsbehov för butiken möjliggör expansion och plats för fler och nya samarbeten. Det digitala nätverk som skapas med Splitgrid öppnar för nya samarbetsformer mellan leverantör och butik, en livsviktig funktion inte minst för den fysiska butikens överlevnad. Det innebär även att både butikerna och leverantörerna i Splitgrids nätverk hittar nya samarbetspartners.

Ämnen

Kategorier


Splitgrid minskar butikens lager- och kapitalbindning och ökar leverantörens kassaflöde genom att ge leverantören betalt när vara är såld och butiken slipper ligga på eget lager. Bolaget grundades 2016 av Jonas Forsman och Göran Eriksson och har nyligen tagit in externa investerare såsom Collector Ventures, Innovestor, Almi Invest. Idag har bolaget möjlighet att nå ut till samtliga euroländer samt norden.

Handelns nya, säkra betallösningar

Splitgrid är en mjukvara som med hjälp av butiksdatasystemet fördelar försäljningsintäkter per automatik. Systemet minimerar leverantörens kreditrisk och butikens administration vid kommissionshandel.

Splitgrid gör det också möjligt att enkelt skapa ett never out of stock - system eftersom leverantören snabbt ser vilka artiklar som sålts. Splitgrid öppnar också dörren till nya samarbetsformer och omedelbar kampanjuppföljning.

Splitgrid AB
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Sverige