Gå direkt till innehåll
Fysisk retail med helt andra spelregler. Göran Eriksson Splitgrid (t.v.), Fredrik Weisten Retail Knowledge (t.h.)
Fysisk retail med helt andra spelregler. Göran Eriksson Splitgrid (t.v.), Fredrik Weisten Retail Knowledge (t.h.)

Pressmeddelande -

Nytt samarbete möjliggör drift av butiker med minimal ekonomisk risk och helt utan egen personal

Företagen Splitgrid och Retail Knowledge ingår ett tätt samarbete och kastar där med om alla gamla sanningar när det kommer till att bedriva fysisk retail. Stora ekonomiska risker minimeras och du behöver inte ens investera i egen personal.

Det är allmänt känt att det finns stora utmaningar med att bedriva fysisk retail idag. Många varumärken och leverantörer tappar marknadsnärvaron i samma takt som återförsäljarna går in rekonstruktion eller i värsta fall ta ned skylten helt. När retailkartan ritas om påverkar detta naturligtvis även fastighetsägarna.

Samarbetet mellan Splitgrid och Retail Knowledge ger leverantörer och varumärken möjlighet att själva verka på den fysiska arenan utan stora investeringar och långa ledtider. Även fastighetsägarna ges möjlighet att fylla ej uthyrda lokaler med intressant retail och minimala ekonomiska risker.

Fördelning av intäkter i realtid

Splitgrids tjänst innebär att intäkterna fördelas per automatik via en integration mot kassasystemet. Leverantör, fastighetsägare eller annan part får löpa intäkter från försäljningen tillsammans med försäljningsinformation. Automatiseringen minimerar administrationen och affärsrisken minimeras radikalt.


Färdigt driftbolag med kassasystem och personal

Retail Knowledges driftbolag, Space Invaders, ansvarar för den totala driften av butiken från ax till limpa. Då att driftbolaget redan är på plats med kassasystem, integrationer till Splitgrid och betalmetoder reduceras både investeringsbehovet och etableringstiden avsevärt. Retail Knowledge ansvarar sedan att butiken driftas med rätt butikssäljare och butikschef.

- I och med detta samarbete blir det inte krångligt och kapitaltungt att bedriva fysisk retail. Upplägget är perfekt för drift av Pop-Up eller för internationella företag som vill testa etableringar på den svenska marknaden utan stora investeringar, säger Fredrik Weisten, VD och Grundare av Retail Knowledge.

________________________________________________________

Kontaktpersoner för detta pressmeddelande:

Göran Eriksson – VD Splitgrid AB
+46 701 528 208 alt. ge@splitgrid.com

Fredrik Weisten – VD/Grundare Retail Knowledge
+46 733 747 667 alt. fredrik@retailknowledge.se

Ämnen

Kategorier


Splitgrid är en mjukvara som med hjälp av butiksdatasystemet fördelar försäljningsintäkter per automatik. Systemet minimerar leverantörens kreditrisk och butikens administration vid kommissionshandel.

Splitgrid gör det också möjligt att enkelt skapa ett never out of stock - system eftersom leverantören snabbt ser vilka artiklar som sålts. Splitgrid öppnar också dörren för nya samarbetsformer och omedelbar kampanjuppföljning. 

Handelns nya, säkra betallösningar

Splitgrid är en mjukvara som med hjälp av butiksdatasystemet fördelar försäljningsintäkter per automatik. Systemet minimerar leverantörens kreditrisk och butikens administration vid kommissionshandel.

Splitgrid gör det också möjligt att enkelt skapa ett never out of stock - system eftersom leverantören snabbt ser vilka artiklar som sålts. Splitgrid öppnar också dörren till nya samarbetsformer och omedelbar kampanjuppföljning.

Splitgrid AB
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Sverige