Gå direkt till innehåll
Göran Eriksson, vd för Splitgrid
Göran Eriksson, vd för Splitgrid

Pressmeddelande -

Techbolaget Splitgrid tar in nytt kapital.

Målet är att få in mellan 5 och 10 miljoner kronor för att bolaget ska kunna växa och skala produkten internationellt, med de skandinaviska grannländerna som ett första steg på vägen.

– Syftet med investeringen är att accelerera utvecklingen av vårt bolag. Kraften kommer läggas på försäljning och marknadsföring, men vår produkt kommer självklart utvecklas parallellt med det. Fokus är att växa i Skandinavien i ett första skede och sedan gå internationellt inom tre år, säger Göran Eriksson, vd för Splitgrid.

Partner i kapitalrundan är venturebolaget Innovestor, som även blir ankarfinansiär i denna emission.

– Det är spännande att hitta ett bolag som har identifierat ett problem som inte bara finns här i Norden, utan också internationellt. Splitgrid har utvecklat en innovativ lösning som gör att både leverantörer och butiker kan göra säkrare och lönsammare affärer. Vi ser att det finns stor möjlighet för tjänsten att komma in på fler branscher för att skala internationellt, då marknaden för detta troligtvis är ännu större utanför Norden, säger Stefan Sonnerstedt, investerare och affärsutvecklare på Innovestor.

– Vi har idag närmare 100 leverantörer som vi servar i vårt system och vi är stolta över att ingen har lämnat oss sedan start. Vi ser ett ökat intresse för Splitgrid och med detta kapital i ryggen kommer vår möjlighet till snabb tillväxt att öka radikalt, säger Göran Eriksson.

Ämnen

Kategorier


Splitgrid är en mjukvara som med hjälp av butiksdatasystemet fördelar försäljningsintäkter per automatik. Systemet minimerar leverantörens kreditrisk och butikens administration vid kommissionshandel.

Splitgrid gör det också möjligt att enkelt skapa ett never out of stock - system eftersom leverantören snabbt ser vilka artiklar som sålts. Splitgrid öppnar också dörren för nya samarbetsformer och omedelbar kampanjuppföljning. 

Relaterat innehåll

Handelns nya, säkra betallösningar

Splitgrid är en mjukvara som med hjälp av butiksdatasystemet fördelar försäljningsintäkter per automatik. Systemet minimerar leverantörens kreditrisk och butikens administration vid kommissionshandel.

Splitgrid gör det också möjligt att enkelt skapa ett never out of stock - system eftersom leverantören snabbt ser vilka artiklar som sålts. Splitgrid öppnar också dörren till nya samarbetsformer och omedelbar kampanjuppföljning.

Splitgrid AB
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Sverige