Video -

SpokenWord Demo Trailer

http://www.spokenword.se Trailer från SpokenWord Show 1 (Premiären) på Underbara Bar, Östgötagatan 33, Stockholm 21 augusti 2008. Artister: Lennart Bång (huvudnummer), Isak Jansson, Lukas Duczko, Malin Jakobsson, Birgitta Granberg och Alex Bengtsson. Konferencier Sascha Abdelnabi. Showdatum hösten 2008: 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november och 11 december.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .mp4
  • Videolängd: 5:09

Ämnen

  • Underhållning

Kategorier

  • spokenword
  • spoken word

Regioner

  • Stockholm