Pressmeddelande -

Svenska företag dåliga på att aktivera sponsorskap

En förvånansvärt liten del av företagens sponsringsbudget går till aktivering och många upplever det som svårt att mäta effekten av sponsring. Detta enligt en undersökning som SEFS presenterar tillsammans med Sveriges Annonsörer. Dessutom vittnar undersökningen om ett lågt sponsrings-engagemang från svenska reklam- och mediebyråer.

Resultatet av undersökningen visar att endast drygt 10 % av företagen lägger 50 % eller mer av sin sponsringsbudget på aktivering, alltså på att själva göra något mer av sitt engagemang än det som ingår i priset för sponsorskapet. Hela 18 % uppger att de lägger mindre än 10 % av budgeten på aktivering - siffror som är förbluffande låga i internationella sammanhang, där minst hälften av budgeten vanligtvis går till aktivering (källa: The European Sponsorship Association, ESA).

- Det är anmärkningsvärt att så många svenska företag inte inser värdet av att utnyttja sitt sponsorskap. Effekt står ofta i direkt relation till aktivering. På den punkten kan vi lära oss mycket av många företag i övriga Europa och Nordamerika, säger Maria Guggenberger, VD på Sponsrings & Eventföreningen.

Sponsringen i Sverige omsätter idag omkring 4,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 7,4 % av de totala medieinvesteringarna (källa: IRM). Trots detta uppger över hälften i undersökningen att de upplever det som "svårt" eller "mycket svårt" att mäta effekten av sponsring.

- Det handlar om väldigt stora summor, och det är ett problem att många sponsorer inte tycker sig kunna mäta effekten på ett bra sätt. Men verktyg att mäta med finns - kanske är detta snarare ett uttryck för behov av bättre kunskap i uppföljningsfrågor i kombination med tydligare målsättningar vid ingående av sponsorskap, säger Jan Dahlberg, sponsringschef på försäkringsbolaget If och ordförande i Sveriges Annonsörers Kommitté för Sponsring och Event (KSE), som genomfört undersökningen.

Undersökningen vittnar också om ett klart lågt engagemang i sponsringsfrågor bland reklam- och mediebyråer. På frågan om varifrån de huvudsakliga idéerna kring aktivering av ett sponsorskap kommer svarar 65 % av företagen "oss själva" och 21 % "den sponsrade parten". Endast ett par procent uppger externa byråer som främsta idékälla - något som också skiljer sig radikalt från internationella sammanhang där externa byråer ofta uppges som främsta idékällan (källa: ESA).

Undersökningen genomfördes av Sveriges Annonsörers Kommitté för Sponsring och Event (KSE) i mars i år, och svaren kommer från drygt 300 marknadschefer, varumärkeschefer, projektledare och andra bland Sveriges Annonsörers och Sponsrings & Eventföreningens medlemmar. Drygt 60 % av de som deltagit arbetar på företag med fler än 500 anställda.

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta Jan Dahlberg, 070-689 15 32, jan.dahlberg@if.se eller Maria Guggenberger, 070-771 01 67, maria.guggenberger@sefs.se.

Presskontakt Sponsrings & Eventföreningen
Josefine Hådell, 0709-23 60 89, josefine.hadell@sefs.se

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Sveriges Annonsörer står bakom lanseringen av Reklamombudsmannen, hit kan allmänheten anmäla stötande och oetisk reklam från och med den 1 januari 2009.

Sponsrings & Eventföreningen är en intresseorganisation som arbetar för ett seriöst och professionellt användande av sponsring och event. Föreningen har varit verksam sedan 1986 och är idag den ledande svenska organisationen inom området. Bland medlemmarna finns ett stort urval av företag, säljande parter samt konsulter och producenter som arbetar med disciplinerna sponsring och event. Föreningen driver alla typer av branschfrågor, ordnar löpande frukostseminarier, utbildningar och andra medlemsaktiviteter, samt står bakom det årliga sponsrings- och eventpriset Gyllene Hjulet. www.sefs.se www.gyllenehjulet.se

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • sponsring
  • marknadsföring