Pressmeddelande -

Krav i ny kampanj: stoppa yrkesfisket till havs efter lax

Sportfiskarna startar uppropet ”Du kan rädda laxen!”. Kravet är att andra länder följer Sveriges exempel och stoppar yrkesfisket till havs efter lax.

– Nu bestäms östersjölaxens framtid, säger Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare. Vi avser att göra vårt yttersta för att stoppa alla länders yrkesfiske till havs efter lax i Östersjön. Vår svenska myndighet HaV har redan börjat utfasningen av det svenska yrkesfisket till havs efter lax.  Får vi igenom ett stopp även för övriga länders fiske har laxen en framtid.

EU ska snart bestämma om en ny förvaltningsplan för östersjölaxen. Många av våra laxälvar har idag mycket svaga bestånd som inte tål något oreglerat fiske. För dessa bestånd är det livsviktigt att yrkesfisket till havs stoppas så att laxen får återvända till hemälvarna.

- Yrkesfisket till havs gör ingen skillnad på vilken älv laxen kommer från, vilket är förödande för de svaga bestånden i många svenska älvar, konstaterar Stefan Nyström.

”Du kan rädda laxen!” uppmanar sportfiskare och naturvänner att skicka ett mail till EU:s beslutsfattare med budskapet att stoppa yrkesfisket till havs efter lax. Mailet går till främst till Marek Gróbarczyk från Polen som är ansvarig för Fiskeriutskottets yttrande om laxplanen. Bakom uppropet för östersjölaxen står förutom Sportfiskarna även sportfiskeorganisationer i fler östersjöländer, bland annat Finland, Polen och Danmark.

– Vi hoppas på en bred uppslutning från alla som inser att den unika resursen östersjölax måste bevaras för framtiden. Får vildlaxen återvända till sina hemälvar i Norrbotten, Västerbotten och andra områden kan man både rädda laxen och på sikt skapa förutsättningar för ett hållbart sportfiske och lokalt turismföretagande i älvdalarna, säger Glenn Douglas från Sportfiskarna, ansvarig för projektet ”Låt vildlaxen vandra hem”.

Läs mer och delta i uppropet på www.sportfiskarna.se/lax
 
Ytterligare information:
Glenn Douglas, 0920-755 56
Stefan Nyström, 08-410 80 631

 

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • laxfiske
 • lax
 • älv
 • vattenmiljö
 • strömmande vatten
 • sportfiske
 • sportfiskarna
 • fritidsfiske
 • fiskevård
 • fiske

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Kontakter

Andreas Ollinen

Presskontakt Kommunikationschef 070-999 41 19